Пропонуємо дайджест вісника “Позиція” за грудень 2018 року, № 23-24

листопад №22 (505)

Мовою цифр

Контролюємо виконання Територіальної угоди

Середня заробітна плата штатних працівників

(жовтень 2018 року)

Всього7761 (грн.), сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 8882, промисловість – 9430, оптова та роздрібна торгівля – 7228, будівництво – 6099, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 8255, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 10963, освіта – 6545, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 5340, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 5452.

Заборгованість з виплати зарплати (тис.грн.)

Усього16692, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 401, промисловість – 9390, будівництво – 701, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 5275.

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої зарплати

(вересень 2018 року)

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, осіб З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована

в межах, %

до

3723

грн.

від

3723,01

до

4000

грн.

від

4000,01

до

5000

грн.

від

5000,01

до

6000

грн.

Усього 196901 7,2 18,2 15,2 13,4
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 22411 4,3 12,6 14,1 14,3
Промисловість 46051 4,7 14,0 14,1 11,7
добувна промисловість і розроблення кар’єрів 1061 1,4 10,1 7,5 12,3
переробна промисловість 30660 6,0 19,1 16,0 10,9
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 11889 0,8 3,3 8,6 11,5
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2441 7,9 7,1 21,1 23,0
Будівництво 5374 13,0 22,8 23,3 12,8
Торгівля 11078 8,3 29,9 17,9 10,3
Транспорт, поштова діяльність 11393 12,3 12,3 10,6 10,3
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 12976 2,9 7,0 9,0 10,5
Освіта 44943 6,4 20,1 14,0 15,8
Охорона здоров’я 27587 11,6 26,7 20,7 16,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3290 13,7 26,9 18,0 11,4

 

 

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у

вересні нарахована в межах, %

від

6000,01

до

7000

грн.

від

7000,01

до

8000

грн.

від

8000,01

до

10000

грн.

від

10000,01

до

15000

грн.

понад

15000

грн.

Усього 9,4 7,6 10,5 11,6 6,9
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 10,0 6,8 11,0 14,0 12,9
Промисловість 9,6 8,4 12,3 14,8 10,4
добувна промисловість і розроблення кар’єрів 10,7 7,6 14,1 21,4 14,9
переробна промисловість 7,8 7,1 12,0 14,2 6,9
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 13,2 11,5 13,3 17,3 20,5
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 13,2 9,4 10,4 6,6 1,3
Будівництво 10,6 4,6 6,3 4,4 2,2
Торгівля 5,2 5,3 7,0 9,7 6,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 8,1 8,7 12,1 17,0 8,6
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 7,3 8,7 14,4 20,5 19,7
Освіта 11,5 9,1 11,9 9,9 1,3
Охорона здоров’я 8,3 5,3 5,3 4,4 1,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10,5 6,9 7,0 5,0 0,6

 

Підприємство з Хмельниччини перемогло у Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промтехнтранс», яке здійснює діяльність у Кам’янець-Подільському районі, визначене переможцем Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків». При відборі кращих враховувалось визначальні економіко-соціальні чинники. Це, передусім, податкове навантаження, яке несе підприємство, його податкова дисципліна, середня заробітна плата, кількість робочих місць, рівень соціальної активності.
Тож примітно, що у номінації «Добувна промисловість» переможцем визнано підприємство з подільського краю – ТзОВ «Промтехнтранс», яке відзначається високою мотивацією у забезпеченні економічного розвитку, отриманні прибутків і відповідно сумлінній сплаті податків. Його керівник Віктор Антонович Антонюк – ініціатор багатьох гарних виробничих та гуманітарних проектів, людина – креативна і відповідальна, удостоєний почесного звання «Заслужений працівник транспорту України».

 

Варто знати

►МОЗ і Мінборони видали спільний наказ, згідно якого у кожній області визначений перелік закладів охорони здоров’я, які при необхідності можуть надавати спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу військовослужбовцям і куди за потреби можуть евакуювати військових, поліцейських та всіх захисників національної безпеки, для отримання спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги. Це міські, районні, обласні лікарні, госпіталі, диспансери, а також інститути різного профілю Національної академії медичних наук. У цих закладах військовослужбовці зможуть пройти лікування і реабілітацію, а після отримання медичної допомоги – військово-лікарської експертизи. Список таких медичних закладів у кожній області оприлюднений на інтернет-сайті МОЗ.

Доступ цивільного населення до медичних закладів та правила отримання медичної допомоги на цей час залишаються незмінними. За потреби заклади охорони здоров’я будуть підсилені фахівцями необхідної кваліфікації, зокрема – з Національної академії медичних наук. Усі медики і фармацевти відповідних відділень закладів охорони здоров’я будуть захищені: відповідно до закону, вони підлягають бронюванню. У регіонах можуть створюватись робочі групи, які зокрема допомагатимуть організовувати процес вчасної госпіталізації і виписки військових та правоохоронців.

Крім того, ще 07.02.2018 року Міністерство охорони здоров’я України разом Міністерством оборони України ухвалили спільний наказ № 49/180  “Про визначення механізму надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану.” Цей наказ встановлює порядок взаємодії обох міністерств, створено резерв профільних ліжок для прийому військових, визначені об’єми запасів лікарських засобів, медичних виробів, донорської крові та її препаратів. Одночасно кожен заклад охорони здоров’я може прийняти щонайменше 10-15 військових. З переліком закладів охорони здоров’я можна ознайомитися тут: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-18.

Наказом МОЗ від 31.10.2018 р. № 1977, який набирає чинності 1 січня 2019 року, внесено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117. Передбачено, що з 01.01.2019 р. вводяться нові кваліфікаційні характеристики для посади «Генеральний директор (директор)/начальник (завідувач) закладу охорони здоров’я» та посади «Медичний директор». З цієї ж дати будуть виключені кваліфікаційні характеристики для посад: головний лікар лікувально-профілактичного закладу; головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень; заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень; заступник головного лікаря з медсестринства.

Але працівники, які обіймали посади головного лікаря та заступника головного лікаря з медсестринства до 01.01.2019 р., будуть продовжувати виконувати свої обов’язки до проведення нових конкурсів (п. 2 наказу № 1977).

Також норма, яка визначає вимоги до стажу роботи за посадою «Генеральний директор (директор)/начальник (завідувач) закладу охорони здоров’я» набере чинності 01.01.2022 р.

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, в тому числі закладів охорони здоров’я – комунальних некомерційних підприємств, які уклали договори з Національною службою здоров’я України на надання первинної медичної допомоги відповідно до норм БКУ повинні здійснюватися з відповідних бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад. Відповідний висновок зроблено Мінфіном у листі від 28.09.2018 р № 07050-11-2 / 25432.

Пояснюється це тим, що відповідно до пп. “Г” п. 3 ч. 1 ст. 89 БКУ витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, здійснюються з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.

При цьому ст. 103 прим. 6 БКУ визначено, що на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ охорони здоров’я, визначених у п. 3 ч. 1 ст. 89 і в п. 3 ч. 1 ст. 90 БКУ, може направлятися додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання установ освіти та охорони здоров’я.

Тому з позиції Мінфіну, відмова місцевих органів влади щодо здійснення за рахунок місцевих бюджетів видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які уклали договори з Національною службою здоров’я України на надання первинної медичної допомоги, не відповідає нормам БКУ…

 

Втрачено документи про заробіток: як підтвердити зарплату для обчислення пенсії

Порядок визначення заробтної плати (доходу) для призначення пенсiї в разi втрати документiв про її нарахування та виплату затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2006 р. №919. Механiзм визначення заробiтку застосовується:

— у разi втрати первинних документiв про нарахування та виплату пiдприемствами, установами, органiзацiями зарплати (доходу) у зв’язку iз стихйним лихом, аварiями, катастрофами або з інших незалежних вiд застрахованої особи обставин;

— якщо страховий стаж особи починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 мiсяцiв, тобто коли законодавством передбачено обов’язковiсть надання довiдки про заробiтну плату за будь-якi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу поспiль до 1 липня 2000 р. незалежно вiд перерв, а надати довiдку про заробітну плату за iншi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу поспiль незалежно вiд перерв до 1 липня 2000 р. пенсiонер не може через вiдсутнiсть документiв про заробiтну плату;

— для пiдтвердження заробiтку, одержаного лише за основним мiсцем роботи;

—для призначення пенсiї.

Порядок визначення заробiтку для призначення пенсії в разi втрати первинних документiв про нарахування особi заробiтної плати

За наявностi пiдприємства, установи, органiзацiї, де працювала особа, або їхнього правонаступника заробiтна плата визначається виходячи з розмiру середньої зарплати за вiдповідною професiєю (посадою) на пiдприємствi (в установi, органiзації), що склалася в кожному мiсяцi роботи, за який втрачено документи про нарахування та виплату зарплати (доходу). Якщо на підприємствi, в установi, органiзацiї або в їхнього правонаступника вiдсутнi вiдповiднi професiї (посади), зарплата визначається виходячи з розмiру

середньої зарплати за аналогічною професiєю (посадою) на такому пiдприємствi (в установi, організації) або в їхнього правонаступника, що склалася в кожному мiсяцi роботи, за який утрачено документи.

У випадку повної втрати первинних документiв про нарахування та виплату пiдприеєствами, установами, органiзацiями зарплати (доходу) за відповідний період зарплата визначається за вiдповiдною професією (посадою) на такому пiдприємстві (в установi, організації) за календаоний рік, що передує року, з якого призначається пенсiя.

Довідка про зарплату в такому разi надається пiдприємством, установою, органiзацiєю, де працює особа, або їхнiм правонаступником.

Якщо пiдприемство лiквiдоване

Якщо пiдприємство (установу, органiзацію) ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або архiвним установам не передано, зарплата для призначення пенсiї визначається виходячи з мiнмальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою), передбаченої вiдповiдною галузевою угодою, за календарний рiк, що передує року, з якого призначається пенсiя.

Хто видає довiдки про заробiтну плату

Такi довiдки видають управлiння праці та соціального захисту населення районних, районних у м. Києвi держадмiнiстрацiй, структурнi пiдроздiли з питань працi та соціального захисту населення виконавчих органiв мiських,

районних у мiстах рад.

Слiд зазначити, що колишнім працівникам банкiв, їхніх фiлiй (структурних пiдроздiлiв), якщо завершено процедуру лiквідацiї банку, а документи до органу вищого рівня або архiвних установ не передано, довiдки про заробiтну плату видає за вiдповiдний перiод Нацiональний банк України виходячи з мiсячної тарифної ставки (посадового окладу) за вiдповiдною або аналогiчною посадою (професiєю) у фiлiях (структурних пiдроздлах) вiдповiдного лiквiдованого банку (за наявностi таких даних).

Застосування мінімальної заробiтної плати для обчислення заробiтку

На бажання особи, якiй призначається пенсiя, у всiх названих випадках коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) за кожен мiсяць, за який утрачено первиннi документи про нарахування та виплату зарплати (доходу), визначається виходячи з мiнiмальної зарплати за вiдповiдний перiод.

Пiдтвердження втрати документів про нарахування заробiтної плати

Вiдсутнiсть на пiдприємствi, в установі, органiзацiї або в їхнього правонаступника документiв про нарахування та виплату зарплати (доходу), а також час та причини, що призвели до втрати таких документiв, пiдтверджуються довiдкою роботодавця, правонаступника, органу вищого рiвня, Нацiонального банку України щодо лiквiдованих банкiв або вiдповiдної архiвної установи.

Втрата документiв про заробiток пiсля 1998 р.

Зарплата (дохiд) для призначення пенсiї за перiод страхового стажу застрахованої особи за кожний мiсяць страхового стажу починаючи з 1 сiчня 1998 р. визначається за даними Державного реєстру фiзичних осб —

платникiв податкiв i Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування. За вiдсутностi таких даних заробiтна плата визначається у названому порядку.

 

Україна-ЄС

Активна співпраця триває

Продовжує роботу проект ЄС-МОП для поліпшення умов праці в Україні та подолання нелегальної зайнятості.

Голова обласної організації профспілки працівників будівництва та промисловості будматеріалів, головний технічний інспектор ФП області Олег Сковородніков взяв участь у триденному тренінгу для тренерів «Безпека та гігієна праці – методи управління ризиками (оцінка і контроль) та специфіка їх застосування інспекторами праці в будівельній галузі», який відбувся у Дніпрі.

У тренінгу взяли участь представники – інспектори праці управлінь Держпраці – дев’яти областей, з якими ділились досвідом іноземні фахівці – Карел Ван Дамм, Генеральний радник Федеральної служби зайнятості, праці та соціального діалогу з питань державної служби, інспекційної служби з питань добробуту та охорони здоров’я на робочому місці (Бельгія) та Антоніу Сантуш – менеджер проекту ЄС-МОП (Португалія). Учасники ознайомилися із рекомендаціями МОП та директивами ЄС щодо створення безпечених умов праці на будівництві, обговорили найбільш серйозні та найпоширеніші професійні ризики, відповідні превентивні і захисні заходи, методи оцінки ризику.

У ході інтерактивних вправ у конкретних робочих ситуаціях присутні обстежували робочі місця, оцінювали ризики та надавали свої пропозиції щодо зменшення дії цих ризиків на працівників. Крім цього, учасники тренінгу відвідали будівельний майданчик по зведенню житлово-спортивного комплексу «РизортТаун», де зробили оцінку ризиків та разом з роботодавцями обговорили ряд заходів по усуненню небезпек. По закінченні навчання кожен учасник отримав відповідний Сертифікат.

Довідково. Проект ЄС-МОП “Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці” сприяє реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, що набула чинності 1 вересня 2017 року та її відповідних додатків, а також положень Конвенції МОП № 81 та № 129 про інспекцію праці, ратифікованих Україною у 2004 році. Проект – це внесок ЄС і МОП у просування міжнародних трудових норм, покращення безпеки та гігієни праці (БГП) і додержання законодавства про працю в Україні.

 

Природні Перлини України

Бажаєте поправити здоров’я – гайда в «Горинь»

Профспілковий заклад «Горинь» (головний лікар – Лариса Миколаївна Шишковська) знаходиться у Гуті Степанській Рівненської області. Ще за часів Польщі, коли на його місці була водогрязелікарня,  Європою пішов поголос про те, що джерела у Гуті лікують усі хвороби. Щоб потрапити туди на лікування потрібно було мати не тільки гроші, але й заздалегідь стати на чергу. Та свого часу славний на всю країну, через економічну кризу в часи незалежності, заклад все ж занепав…

За його відродження взялася Федерація профспілок Рівненщини. Незважаючи на труднощі та перепони, заклад помалу оновлювався.

Було розроблено ряд заходів, вдалося залучити інвестора, який провів будівельні та монтажні роботи. Наприкінці 2017 року запрацював цех по розливу мінеральної води (частина коштів від її реалізації, до речі, теж іде на відбудову санаторію), проведено відновлювальні роботи. Словом справа набирає обертів, вкладаються значні інвестиції – «Горинь» відроджується, ремонтується і зміцнюється.

Чим славний санаторій?

По-перше, дуже й дуже помічною мінеральною водичкою – добра слава про її корисні властивості якої відома на увесь світ. Аналогів, за словами спеціалістів, їй в Україні немає. Вода має високу мінералізацію, порівняти можна хіба з мінеральною водою німецького курорту «Баден-баден», «Аахен». По-друге, третє і так далі – лікувальні грязі, незаймана природа, норовлива, неначе сільська красуня, річка Горинь, історичний вал, з якого відкриваються незабутні краєвиди на розкішні ліси, прилеглі луки та поля, що оточують Степань, гостинний і чуйний персонал, висококласні фахівці медичного профілю.

Що лікують?

  1. Хронічний гастрит з різко вираженою секретною недостатністю, хронічний гастрит з помірно вираженою секретною недостатністю, хронічний гастрит із збереженою секрецією, хронічний гастрит в стадії ремісії. 2. Функціональні розлади шлунку  з порушенням секреції. 3. Хронічні коліти, ентероколіти  різкої етіології, крім  стенозуючих туберкульозних, виразкових, бактеріальних і паразитичних форм, в фазі ремісії. 4. Дискинезія  кішківника в фазі ремісії. 5. Хронічні гепатити, холецистити, ангіохоліти  різної етіології без схильності до частих загострень, без явищ жовтяниці і при нормальному ШОЕ. 6. Холецистит калькульозний в фазі ремісії, за виключенням форм, ускладнених інфекцією, а також форм, які потребують хірургічного втручання. 7. Дискинезії жовчогінних шляхів. 8. Стан після резекції шлунку, холецистомії через 3-6 місяців після операції. 9. Перигастрити, перидуоденіти і перихолецистити, що виникли внаслідок хронічних запалень. 10. Хронічні панкреатити в фазі ремісії. 11. Цукровий діабет легкої та середньої форми. 12. Хронічні захворювання органів руху та опору. Остеохондрози,  остеоартрози. 13. Посттравматична реабілітація. 14. Захворювання органів дихання, хронічні риніти, бронхіти, синусити.

 

Зверніть увагу!

Реорганізація в енергетиці: що робити?

Кожен споживач електроенергії отримає Заяву-приєднання. Це пов’язано з тим, що замість АТ «Хмельницькобленерго» діятиме дві компанії: а) з розподілу електроенергії; б) з постачання електроенергії (ТОВ «Хмельницькенергозбут»). Якщо споживач не повернув підписану Заяву-приєднання до Договору споживача про надання послуг з розподілу електроенергії та не надіслав письмового заперечення стосовно приєднання до Договору, але продовжує споживати електроенергію та/або здійснив оплату рахунку, що отримав разом із заявою, то це є свідченням того, що споживач приєднався до Договору споживача про надання послуг з розподілу електроенергії.

Щодо Договору про постачання електроенергії постачальником універсальних послуг, то якщо споживач не надішле письмового заперечення щодо приєднання до Договору, але споживатиме електроенергію з 1.01.2019 р. та/або здійснить оплату рахунку ТОВ «Хмельницькенергозбут», то це свідчитиме про приєднання споживача до Договору про постачання електроенергії постачальником універсальних послуг.

Зауважимо: оплата послуг по-новому здійснюватиметься за платіжкою з 14-значним особовим рахунком, замість попереднього.  

Для зручності розрахунків споживач може використати сервіс «Особистий кабінет побутового споживача», використавши можливості Інтернет-мережі. До речі, з сервісу або з офіційного сайту АТ «Хмельницькобленерго» можна завантажити Заяву-приєднання. У випадку виникнення питань завжди можна звернутися у Контакт-центр Товариства (0-800-50-50-62, багатоканальний безкоштовний номер; 0382- 75-52-00, відповідно до тарифу міських розмов), у сервісні центри та пункти відповідних РЕМ.