Пропонуємо дайджест вісника “Позиція” за вересень 2018 року, № 18

18_501 ВЕРЕСЕНЬ

ЗАЯВА

ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ ТА МІЖНАРОДНОГО

ДНЯ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ

 (Витяг)

Україна та її народ вибороли своє право на гідне життя та європейське майбутнє!

Водночас, Генеральна Асамблея ООН своєю Резолюцією, прийнятою 22 грудня 1992 року, оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби за ліквідацію бідності та закликала всі держави присвячувати цей День пропаганді і проведенню заходів, пов’язаних з ліквідацією злиднів та бідності. Подолання бідності є ціллю №1, встановленою для України Цілями сталого розвитку, затвердженими на Саміті ООН у вересні 2015 року. Скорочення масштабів цього явища є одним з пріоритетних напрямів діяльності профспілок, адже бідність, як постійне джерело соціального напруження, значно стримує розвиток України.

Однак проблеми соціально-економічної сфери, зокрема ринку праці, одним з основних елементів якого є гідна оплата праці, залишаються без належної уваги влади і роботодавців. Навпаки, ведучи політику кабальних позик від МВФ, прогинаючись під їх умови і вимоги, Уряд знижує рівень соціальних стандартів.

Так, якщо у Держбюджеті на 2017 рік з 1 січня мінімальну заробітну плату було встановлено на рівні фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3200 грн., то у 2018 році її розмір визначено на рівні 3723 грн., що вже сьогодні менше від фактичного прожиткового мінімуму на 11,4% та є кроком назад у забезпеченні гарантованого державою мінімального рівня оплати праці. При цьому розмір прожиткового мінімуму більш ніж у 2 рази нижче за фактичний його розмір.

Не вирішується і проблема заборгованості з виплати заробітної плати, яка постійно зростає і станом на 1 серпня ц.р. вже сягнула 2,7 млрд. грн, з яких більше 1,5 млрд. грн.. – борги економічно активних підприємств.

При цьому постійне необгрунтоване підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та поштові послуги, введення абонентських плат за газ та електроенергію без узгодження з профспілками і громадськістю та без урахування реального розміру заробітних плат знижує купівельну спроможність громадян, обумовлює зростання заборгованості зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги та загострює соціально-економічне становище у країні, залишаючи за межею бідності більше половини населення країни.

Проте Уряд та Верховна Рада України не підтримують профспілкові вимоги щодо підвищення основних державних соціальних стандартів та гарантій, традиційно аргументуючи це відсутністю коштів у Державному бюджеті та не проводячи політику залучення інвестицій та повернення коштів в економіку країни.

Через низький рівень зарплати та соціального забезпечення в Україні значно зменшилась чисельність легально працюючих – до 10,3 млн. осіб. Більше 5 млн. громадян виїхали на роботу у зарубіжні країни та біля 4 млн. зайнято в «тіні». Ця категорія громадян не сплачує податки, за них не сплачуються страхові внески. Водночас в Україні проживають 11,3 млн. пенсіонерів. У зв’язку з цим, Державний бюджет, Пенсійний фонд та фонди соціального страхування недоотримують значні кошти, що впливає на рівень пенсійного забезпечення, розміри страхових виплат та обсяг наданих соціальних послуг, пенсіонери залишаються найбіднішим прошарком населення.

В той же час українська промисловість вже зараз потерпає через брак кваліфікованих кадрів, а працівники, що залишаються у сфері офіційного працевлаштування, потребують регулярного підвищення кваліфікації, чого на практиці фактично не відбувається.

Негативно вплинуло на трудовий потенціал та стан здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей скасування санаторно-курортного лікування за рахунок часткового фінансування з коштів соціального страхування. Як наслідок, високий рівень захворюваності та загострення хронічних хвороб, зростання видатків Фонду соціального страхування на допомогу по тимчасовій втраті працездатності та догляду за хворою дитиною.

Високий рівень безробіття та неформальної зайнятості, низька заробітна плата та зростаюча заборгованість з її виплати, високі показники виробничого травматизму та професійних захворювань, погіршення матеріального становища переважної частини населення свідчать про неналежне забезпечення принципів гідної праці та недостатність ефективних заходів щодо запровадження в Україні європейських норм життя на її шляху до повноцінного членства в ЄС.

Головні завдання, над якими послідовно працює Федерація профспілок України, – збереження і створення нових робочих місць, підвищення гарантій в оплаті праці, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, створення безпечних умов праці, захист працівників від усіх форм дискримінації. І сьогодні, в цей кризовий період, на думку профспілок, гідна праця є наріжним каменем у відродженні економіки, зростанні добробуту працівників та подоланні бідності, а соціальний діалог – запорукою суспільного спокою та злагоди у країні.

Урядові структури і власники бізнесу мають, нарешті, усвідомити свою відповідальність та просту, але важливу істину: гроші не можна заробляти ціною життя, здоров’я та злиденності працівників!

На сьогодні немає більш потужного інвестора в українську економіку, ніж власні громадяни, у т.ч. мігранти, які щорічно перераховують у країну біля 9 млрд доларів. Тільки через стабільне зростання прибутків українців можливо відродити національну економіку.

Тому Президія Федерації профспілок України закликає профспілкові організації об’єднатися у боротьбі за гідність людини праці та повагу її трудових і соціально-економічних прав. Шляхом організації ефективного громадського контролю за додержанням законодавства про працю, спільних заходів з державним наглядом і парламентським контролем, жорстким реагуванням на факти порушення прав працівників, проведенням активних дій ми зможемо досягти гідного життя у власній країні.

ФПУ закликає громадськість та владу шляхом організації публічних заходів, інформаційних акцій взяти участь у відзначенні Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю з метою побудови економічно сильної країни та заможного і справедливого громадянського суспільства.

Переконані, що спільні зусилля Президента, Верховної Ради України, Уряду і соціальних партнерів в особі профспілок і роботодавців сприятимуть вирішенню найгостріших соціально-економічних питань, покладуть край зубожінню населення, зупинять кризові явища, відродять економіку та повернуть віру громадян у власну державу та авторитет серед інших країн.

Президія Федерації профспілок України

 

17 жовтня – міжнародний день боротьби з бідністю

Трудова міграція

Нещодавно міністр соціальної політики України Андрій Рева виступив з доповіддю в дискусії на тему «Трудові мігранти. Як вони впливають на економіку країни», яка відбулася в рамках Економічного форуму в Криниці (Польща).

Серед внутрішніх причин трудової міграції українських громадян А.Рева назвав незадоволений попит на робочу силу всередині країни та низький рівень заробітної плати на національному ринку праці.

У червні 2018 р. середня зарплата в Україні становила 9141 грн. (в області – 7741 грн.), що на 24,2% більше, ніж у червні 2017 р. Індекс реальної зарплати щодо червня 2017 р. становив 113%.

Для порівняння, у країнах, куди найбільше працевлаштовуються українські трудові мігранти, мінімальна зарплата складає: у Нідерландах – 1579 євро, Німеччині – 1498 євро, Великобританії – 1401 євро, США – 1048 євро, Греції – 684 євро, Польщі – 503 євро, в Україні – 108 євро.

До речі, за даними Нацбанку, в 2017 році трудові мігранти перерахували в Україну 9 мільярдів доларів.

Доходи, соціальний захист

Середня зарплата в області у липні складала 7518 грн… 

Чисельність найманих працівників за рівнем заробітної плати:

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень – 196 346 осіб…

 

ФПУ наполягає на підвищенні заробітної плати педагогам

Федерація профспілок України направила звернення до Кабінету Міністрів України з проханням прискорити прийняття рішення про підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників комунальних закладів і установ освіти, а також науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої та професійно-технічної освіти з 1 вересня 2018 року.

Читайте повну версію на офіційному веб-порталі ФПУ за посиланням:

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialnij-zakhist/14593-profspilki-za-pidvishchennya-zarplat-pedagogiv

 

Назва посади у трудовій книжці повинна відповідати Класифікатору професій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

Згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення» основним документом, що підтверджує стаж роботи є трудова книжка. Тому, записи у трудовій книжці беруть до уваги при призначенні пенсії, здійсненні виплат за вислугу років, а також при призначенні інших пільг.

Повідомляємо, що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010 та відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. А відтак керівники підприємств, оформляючи кадрову документацію (трудові книжки, накази, штатні розписи тощо), мають записувати назви посад відповідно до Класифікатора професій.

 

Що розкажуть обстеження

Електрокардіограма (ЕКГ)

Більшість хибно вважає, думаючи, що кардіограма може спростувати чи підтвердити будь-яку патологію серця. Насправді ЕКГ допомагає лікарю абсолютно точно виключити інфаркт, аритмію, передінфарктний стан. Чи запідозрити гіпертонічну хворобу, міокардит, порок серця, кардіоміопатію.

Проби з фізичним навантаженням – велоегрометрія (тредміл-тест)

Якщо при фізичному навантаженні турбує біль у серці чи задишка, лікар призначить дане дослідження, щоб виключити ішемічну хворобу, а в майбутньому інфаркт. При позитивній пробі він може направити пацієнта на коронарографію – рентгеноконтрастний метод дослідження (найбільш достовірний спосіб діагностики ішемічної хвороби), який дозволяє точно визначити характер, місце і ступінь звуження коронарної артерії.

Ехокардіографія (УЗД серця)

Це дуже важливе обстеження, яке дає можливість визначити, чи немає збільшення окремих камер серця, потовщення чи потоншення стінок; дізнатися, чи достатньо сильно воно скорочується, виконуючи свою головну функцію. УЗД інформує про стан клапанів, допоможе виключити наявність тромбозу в порожнинах серця чи підвищеного тиску в критеріях легень. Лікар може отримати інформацію про те, що у пацієнта частенько підвищується тиск, але він про це ще не знає.

УЗД судин шиї

Радять тим, в кого спостерігається підвищення рівня холестерину чи артеріального тиску. Досвідчений лікар функціональної діагностики побачить бляшки на самому ранньому етапі її формування. Також можна отримати інформацію про те, чи немає пошкодження судин внаслідок підвищеного тиску. Це важливо в тих випадках, коли гіпертонія протікає безсимптомно, а людина не приймає жодних препаратів.

Анна Солощенко, лікар-кардіолог вищої категорії, Київ.