Пропонуємо дайджест вісника “Позиція” за червень 2019 року, № 11

№11 (518) червень

Актуально

Виклики та загрози профспілковому руху

Це питання, а також завдання Федерації профспілок області, її членських організацій в сучасних умовах були головними під час засідання президії ФП області. Попри те, що через механізми соціального діалогу та колективні дії вдалось досягти збільшення зарплат, поліпшити умови праці, пенсійне забезпечення, розмір доходів подолян залишається недостатнім для того, щоб компенсувати підвищення цін і тарифів на енергоносії, житлово-комунальні послуги, споживчі товари, ліки. Профспілкові організації перебувають під постійним тиском негативних процесів, які відбуваються в економіці, при реформуванні освіти, охорони здоров’я, створенні об’єднаних територіальних громад.

З огляду на нинішню ситуацію і в країні, і в профспілковому русі, Президія Федерації профспілок області постановила:

  1. З метою посилення впливу на суспільні та соціально-економічні процеси, збільшення спроможності забезпечувати захист прав та інтересів працівників в умовах реформ, визначити завдання для членських організацій Федерації, профкомів, рад по  координації  діяльності, підвідомчих організацій на 2019-2020 роки:

1.1. Президії ФП області:

1.1.1. Розглянути та визначити шляхи співпраці членських організацій при створенні профорганізацій, реорганізації, реформуванні освіти, охорони здоров’я, створенні об’єднаних громад, забезпечити при цьому входження профорганізацій до членських організацій ФП області та збереження галузевого принципу.

1.1.2. Розглянути ситуацію щодо лобіювання та відстоювання інтересів членів профспілок, їхніх прав на гідну зарплату, охорону праці, зайнятість, соціальний захист на територіальному – в області та місцевих рівнях – в районах, містах, об’єднаних територіальних громадах, через угоди, колдоговори, соціальний діалог.

1.1.3. В рамках підготовки до УІІІ звітно-виборної конференції ФП області утворити робочу групу по опрацюванню змін до Статуту ФП області, затвердити за пропозицією керівників підприємств «Господарське управління ФП області» та «Навчально-культурний центр «Побужжя» ФП області» Програми модернізації підприємств та осучаснення їхньої матеріальної бази.

1.1.4.Розглянути питання щодо розробки та впровадження системи соціального захисту профспілкових кадрів і активу в членських організаціях та Федерації.

1.1.5. Разом з Молодіжною радою Федерації, молодіжними структурами членських організацій вивчити стан роботи профспілок в навчальних закладах. За результатами вивчення питання провести з головами профкомів заходи щодо посилення впливу профспілок в ПТНЗ, Вишах на забезпечення правової і соціальної захищеності учнів, студентів, викладачів, підготовки молоді до роботи в профспілкових організаціях підприємств, установ,  організацій де вони будуть

працювати. Звернути особливу увагу на створення та забезпечення роботи профорганізацій навчальних закладів в складі членських організацій ФП області.

  1. Керівництву ФП області, членських організацій, профкомам:

2.1.  З залученням профактиву, профспілкових молодіжних структур здійснити аналіз стану кожної членської організації. Провести інвентаризацію наявних ресурсів обкомів щодо:

– кадрового потенціалу, інформаційного ресурсу, фінансової і матеріальної бази, профспілкового потенціалу галузі.

В ІІ-ІІІ кварталах 2019 року розглянути на засіданнях колегіальних органів, звітно-виборних зборах, конференціях членських організацій питання організаційного зміцнення обласних профорганізацій, впровадження профспілкового органайзингу, передбачивши створення щороку не менше 5-10 організацій кожної профспілки.

2.1.1. Для виконання статутних завдань забезпечити цільове використання  профспілкових коштів, які спрямувати на захист прав на гідну оплату праці, роботу, забезпечення соціальних стандартів і гарантій, захист трудових і економічних прав, охорону праці, навчання та профспілковий органайзинг, Фонд солідарних дій, інформаційну роботу, забезпечення роботи членських організацій Федерації.

Для забезпечення доступу кожного члена профспілки до безоплатної правової допомоги консолідувати кошти членських організацій, які не мають в штатах правових, технічних інспекторів, для утримання їх на дольових засадах при відділі правової роботи і профспілкової адвокатури ФП області.

2.2. Звернути увагу на недостатню роботу щодо інформаційного забезпечення профспілкової роботи. З метою його поліпшення:

2.2.1. Членським організаціям, які не мають веб-сайтів, не рідше одного разу на місяць подавати відділу організаційної роботи та соціально-економічного захисту ФП області інформацію щодо конкретних дій організацій профспілки по захисту членів профспілки, вирішення проблем охорони праці, зайнятості, збільшення зарплат через колдоговори, соціальний діалог, владу, роботодавців, суди, акції солідарності, протестні дії, для розміщення на веб-сайті, віснику «Позиція».

2.2.2. Забезпечити передплату вісника «Позиція» на ІІ півріччя 2019 року кожною профорганізацією, для кожного члена профкому, профгрупорга, голови цехкому…

 

І в роботі, і в спорті – переможці

Завершився черговий чемпіонат області з шахів серед працівників закладів охорони здоров’я, організований обласною організацією галузевої профспілки. Турнір був приурочений до професійного свята – Дня медичного працівника і проходив на базі Навчально-культурного центру «Побужжя» Федерації профспілок області.

У змаганнях активну участь взяли представники Ізяславської ЦРЛ, Ізяславського центру ПМСД, КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Волочиської міської ради, Хмельницької міської поліклініки №4, Кам’янець-Подільської міської лікарні №1, Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру, Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1, Хмельницької міської поліклініки №1, Чорноострівської районної лікарні №2…

 

Відгомін свята

Подільському державному аграрно-технічному університету – 100 років!

В минулому номері ми коротко розповіли про 100-річчя з Дня заснування Подільський державного аграрно-технічного університету – одного із найпотужніших флагманів аграрної освіти і науки України. То який же він, цей «крутезний» заклад Хмельниччини, котрий нині знають далеко за межами держави і відвідують іноземні та вітчизняні делегації з усіх куточків України? З чого все розпочалося, чим славетний – про це цікавимось у голови профкому співробітників та студентів, кандидата с/г наук, голови Молодіжної ради профспілок області Світлани Ліщук.

– Університет створено на базі Кам’янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту, заснованого далекого 1919 року. За весь час було багато історичних віх зростання і розбудови – аж до сьогодення. Протягом століття заклад очолювали видатні науковці: С.Бачинський, М.Геращенко, О.Полонський, М.Баєр, Ф.Донський, В.Чугай, М.Іванов, С.Сербін, А.Байдюк, М.Самокиш, М.Бахмат. А з січня 2014 року університет очолює ректор, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівника сільського господарства України Володимир Іванишин.

Нині заклад має розгалужену структуру, а територія його діяльності охоплює всю Україну, однак основний регіон – це Хмельницька, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області.

Потужно працюють чотири факультети, два інститути, чотири центри, навчально-науковий інститут дистанційної освіти, науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О.Алексеєвої, навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації, науково-дослідний центр «Поділля», міжнародний центр культурно-освітньої діяльності та дорадництва «Руки співдружності». А також – 7 коледжів. І ще: ботанічний сад, навчально-наукова лабораторія «DAK GPS», наукова бібліотека, спортивний комплекс. Освітній процес, наукову, методичну та виховну роботу в університеті та структурних підрозділах забезпечують 623 науково-педагогічні та педагогічні працівники. Підготовка фахівців проводиться за 19 спеціальностями, а наукових кадрів – через аспірантуру та докторантуру за 9 спеціальностями.

– Ми часто згадуємо про міцне плече, яке є в адміністрації багатьох установ, закладів і виробництв. Як Ви здогадалися – це профспілки. Будь-ласка кількома штрихами змалюйте Ваше  «міцне плече»

– Історія профспілкових організацій університету невід’ємно пов’язана з профспілковим рухом в Україні та починається ще за радянських часів. На той час Профспілка нашої галузі об’єднувала більше двадцяти мільйонів членів, мала горизонтальну і вертикальну структури, серйозний кадровий, матеріальний та фінансовий потенціал і можливість успішно вирішувати питання соціального забезпечення спілчан.

У Кам’янець-Подільському  сільськогосподарському інституті на той час були створені дві профспілкові організації – співробітників та студентів. Профкоми нашого навчального закладу завжди були осередком вирішення найактуальніших проблем суспільного життя. Про це свідчить і те, що в різні часи комітет очолювали люди, які користувалися авторитетом і повагою серед членив колективу. А саме: Кімаківський В.І., Швайка С.Д., Дудун Ф.А., Іустінов В.І., Букшій В.Д., Мельник В.О., Баранов А.Л., Кадиш В.О., Заборовський В.П., Яковенко А.І.

Студентський профком був обраний у 1988 р. Першим його головою був М.А.Тиш, а з 2005 року його очолювала я, а в 2014 році, з метою централізації профспілкових сил і коштів, передачі досвіду молодим колегам і на підставі об’єднаної профспілкової конференції співробітників та студентів та одностайного рішення членів профспілки відбулось об’єднання обох профорганізацій. Утворено об’єднану первинну профорганізацію співробітників і студентів. Очолити її доручили Світлані Ліщук – тобто мені. За високу довіру я всім щиро вдячна і запевнюю, що свої обов’язки виконувала і виконуватиму на належному рівні.

Детальніше – у віснику