Пропонуємо дайджест вісника “Позиція” за серпень 2019 року, № 15-16

15-16 (522-523)

Нове в охороні праці

Як учнів профтехів мають забезпечувати спецодягом

В Україні запрацюють єдині правила закупівлі, використання та обліку спецодягу для учнів закладів профосвіти. Відповідний Порядок був затверджений 17 липня 2019 року (постанова КМУ №627 «Деякі питання забезпечення осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»). Він, зокрема, визначає механізм використання одягу, взуття та інших засобів захисту під час виробничого навчання.

“У профтехучилищах практичні заняття є обов’язковою складовою освітнього процесу. Для таких занять учні мають бути забезпечені спецодягом, і це питання не тільки зручності, а, насамперед, – безпеки. Тривалий час механізм забезпечення учнів спецодягом не був врегульований нормативно, і заклади самостійно передбачали ресурси на його закупівлю та оновлення. Однак тепер Уряд затвердив Порядок, де чітко визначене джерело фінансування та розподілені зони відповідальності кожної зі сторін – адміністрації, учнів та засновників”, – розповів перший заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей.

У документі закладені наступні правила. Якщо учні опановують професії зі шкідливими умови праці, пов’язані із забрудненнями або роботою у несприятливих умовах, заклад має передбачити для них спеціальний одяг – комбінезони, фартухи з нагрудниками, утеплені куртки та штани для роботи у холодну пору року. Крім того, учням мають надавати взуття – чоботи або черевики, – а також додаткові захисні засоби, наприклад, респіратори, рукавиці, закриті захисні окуляри тощо. В ПТНЗ утворюється комісія, до складу якої входить представник профспілкової організації.

Спецодяг купуватимуть за рахунок коштів, передбачених на охорону праці, а його облік проводитиме адміністрація закладу. Оскільки одяг фактично буде власністю профтеху, після завершення навчання учні мають повернути його. На період використання спецодягу заклади повинні опікуватися його обезпилюванням, пранням, сушінням, дегазацією тощо.

У документі чітко виписані вимоги до безпеки спецодягу, а також сертифікати якості, які повинні мати потенційні постачальники виробів.

 

Молодо – не зелено

Молодь – надійний резерв профспілок і суспільства

Вона активна і в навчанні, і в суспільному житті, і надійно боронить суверенітет та незалежність країни на фронтах неоголошеної війни.

В будь-якій сфері потрібен лідер, в тому числі – в профспілці. Найголовніше, що він повинен бути взірцем – майстром переконання, генератором ідей, визначати критерії і будувати стратегію діяльності організації на кілька кроків наперед, володіти законодавством, чітко формулювати питання, вести на рівних діалог (а для цього бути «підкованим» в темі) з керівником і знати собі ціну, бути тонким психологом, мати відмінне здоров’я, терпіння, гарні професійні навички і ще, ще, ще…

Все це притаманне голові первинної профспілкової організації студентів Хмельницького національного університету Анатолію Вичавці. Зрозуміло, що в полі зору профкому – чимало напрямів (захист, допомога студентам, оздоровча, культмасова, спортивна робота та ін.), але, головне завдання профспілкової організації, як зауважив свого часу Анатолій Анатолійович, – допомогти виховати зі студента справжню Людину, патріота. Ініціативи профкому успішно втілюються у життя, що говорить про неабиякі лідерські якості його голови. Зокрема, за активної підтримки і безпосередньої участі керівництва вишу (ректор – доктор технічних наук, професор Микола Скиба), викладацького складу, студентства профком ефективно втілює благодійні та волонтерські проекти: як тільки-но розпочалася військова агресія на сході країни, волонтери-студенти під патронатом і за участі профкому як могли, допомагали бійцям на передовій – збирали кошти і готували продукти для сухих борщових наборів, працюючи допізна у свій вільний час. А потім голова профкому з колегами доставляв їх власним транспортом захисникам. Плели та відправляли маскувальні сітки. Про бійців не забували і пізніше, готуючи їм приємні сюрпризи до визначних релігійних, державних, новорічних свят. Понад два роки діє соціальний проект “Стань донором – подаруй краплю надії!” – спершу ця акція мала на меті порятунок життя пораненим на фронті, а з часом набула значно ширшого змісту.

Також свого часу хмельницькі студенти зібрали, придбали і самотужки доправили візочки, іграшки, одяг, засоби гігієни в будинок дитини «Антошка» в Краматорську. Для малюків, передусім, було щастям те, що гості з ними побавилися, огорнули увагою. Під опікою хмельничан – заклад для молоді з вадами здоров’я й тут, в області, де також потребують доброго слова та уваги.

І всі добрі справи та задуми – не перерахувати.

Безумовно, і студентство, його права, інтереси та запити – під пильною опікою профлідера. Усі питання вирішуються, передусім, шляхом діалогу і конструктивного спілкування, переконання, об’єднання зусиль та ефективної співпраці. Однак, бувало, доводилося молоді свої права відстоювати й на протестних акціях. Тож надійна зміна зростає.

Все до снаги ще й тоді, коли в здоровому тілі є сила та бадьорість. І тут теж усе гаразд: Анатолій – прихильник здорового способу життя: займався боксом, захоплюється футболом, лижним спортом. Так тримати!

 

Запитували-відповідаємо

Надання щорічної основної та додаткової відпустки

За частиною 1 ст.6 Закону України  «Про вiдпустки» (далi — Закон) щорiчна основна вiдпустка надається працiвникам тривалiстю не менш як 24 календарних днi за вiдпрацьований робочий рік, що вiдлiчується з дня укладення трудового договору.

Згідно зі ст. 7 Закону щорiчна додаткова вiдпустка за роботу iз шкідливими i важкими умовами працi тривалiстю до 35 календарних днiв надається працiвникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторiв, за Списком виробництв, цехiв, професiй і посад, затверджуваним КМУ.

Конкретна тривалiсть такої додаткової вiдпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд результатів атестацiї робочих мiсць за умовами праці та часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Вiдповiдно до п. 2 ч.1 ст.8 Закону щорічна додаткова вiдпустка за особливий характер праці надається працiвникам з ненормованим робочим днем тривалістю до семи календарних днiв згiдно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової відпустки за особливий характер працi встановлюється колективним договором залежно вiд часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

За частиною 1 ст.10 Закону щорiчна додаткова відпустка, передбачена ст.7 та п.1 i 2 ч.1 ст.8 Закону, надається понад щорiчну основну відпустку за однiєю підставою, обраною працiвником.

Відповідно до ч.3 ст.13 КЗпП колективний договiр може передбачати додатковi порiвняно з чинним законодавством й угодами гарантiї, соціально-побутові пiльги.

Тобто в колективному договорi може бути передбачено, що працівникам надаються щорiчнi додатковi вiдпустки за кiлькома пiдставами одночасно.

Щорiчнi додатковi вiдпустки на бажання працiвника можуть надаватися одночасно iз щорiчною основною вiдпусткою або окремо від неї.

Загальна тривалiсть щорiчних основної та додаткових вiдпусток не може перевищувати 59 календарних днiв, а для працiвникiв, зайнятих на пiдземних гiрничих роботах, — 69 календарних днiв.

Право працiвника на щорічнi основну та додатковi вiдпустки повної тривалостi в перший рік роботи настає пiсля закiнчення шести мiсяцiв безперервної роботи на такому пiдприємствi.

У разi надання працiвниковi таких щорiчних вiдпусток до закiнчення шестимiсячного термiну безперервної роботи їхня тривалiсть визначається пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених ч.7 цiєї статтi.

Кому надаються відпустки до закінчення шестимісячного терміну роботи?

Щорічні відпустки повної тривалостi до настання шестимiсячного термiну безперервної роботи в перший рiк роботи на такому пiдприємстві на бажання працiвника надаються:

жiнкам — перед вiдпусткою у зв’язку з вагiтнiстю та пологами або пiсля неї, а також жiнкам, якi мають двох i бльше дітей вiком до 15 рокiв або дитину з iнвалiднiстю;

особам з інвалідністю;

особам віком до 18 рокiв;

чоловiкам, дружини яких перебувають у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами;

особам, звiльненим пiсля проходження строкової вiйськової служби, вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо пiсля звiльнення зі служби вони були прийняті на роботу впродовж трьох мiсяцiв, не враховуючи часу переїзду до мiсця проживання;

сумiсникам — одночасно з вiдпусткою за основним мiсцем роботи;

працiвникам, якi успiшно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати вiдпустку до часу складання іспитiв, залiкiв, написання дипломних, курсових, лабораторних та iнших робiт, передбачених навчальною програмою;

працівникам, які не використали за попереднім мiсцем роботи повнiстю або частково щорiчної основної вiдпустки і не одержали за неї грошової компенсації;

працiвникам, якi мають путiвку (курсiвку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лiкування;

батькам-вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу;

в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Щорiчнi відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути наданi працiвниковi в будь-який час вiдповiдного робочого року.

Чим визначається черговість надання відпусток?

Черговiсть надання вiдпусток визначається графiками, якi затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником) чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, доводиться до вiдома всiх працiвникiв.

Пiд час складання графiкiв враховуються iнтереси виробництва, особисті iнтереси працiвникiв та можливостi для їхнього вiдпочинку.

Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах, встановлених графiком, узгоджується мiж працiвником i роботодавцем, який зобов’язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку відпустки не пізнiше як за два тижнi до встановленого графiком термiну.

Вiдповідно до ст.12 Закону щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на частини будь-якої тривалостi за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днiв.

Невикористану частину щорiчної вiдпустки має бути надано працiвниковi, як правило, до кiнця робочого року, але не пiзнiше вiд 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який надається вiдпустка.

 

 

Життєва мудрість

Сьогодні немає часу… Завтра не буде сил… А післязавтра не буде нас… Нічого не відкладайте, живіть зараз!

***

Найкращий подарунок, який робить нам доля, – це люди, яким ми кажемо: «Дякую, що ти є».

***

Відданість і вірність не зникли… Всім не по кишені – не товар… Бережіть тих, хто вам був вірний… Відданість не купиш… Це Дар!

 

Корисно для печінки

Часник

Нейтралізує і виводить токсини. Містить аліцин, який перешкоджає окисленню та руйнуванню клітин печінки.

Горіхи

Зменшують загальне навантаження на печінку та ризик розвитку раку, очищують кров.

Лимон (лайм)

Виводить токсини, розріджує кров, допомагає синтезувати печінкові ферменти.

Авокадо

Знижує холестерин, допомагає виводити токсини.

Зелений чай

Перешкоджає руйнуванню клітин, володіє проти канцерогенними властивостями, стимулює секрецію жовчі.

Яблуко

Запобігає холециститу і жовчокам’яній хворобі.

Обовязково порадьтеся з лікарем.