Ні, оскільки це порушує вимоги законодавства.

Працівникам гарантовано право на виплату добових, відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями (ст. 121 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП).

 

Граничний неоподатковуваний розмір добових на час відряджень:

Мінімальний розмір добових законодавство не встановлює, але ПК визначає зміст поняття «добові витрати» — витрати на харчування та інші власні потреби фізичної особи (ст. 170.9.1 ПК).

КЗпП не передбачає виплати добових пропорційно часу перебування працівника у відрядженні упродовж доби. Норма імперативна — «працівникам виплачують добові».

Гарантії та компенсації працівникам при службових відрядженнях належать до мінімальних державних гарантій в оплаті праці (ч. 2 ст. 12 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР). Недотримання норми статті 121 КЗпП є порушенням мінімальних державних гарантій в оплаті праці, за які передбачено відповідальність:

  • штраф у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (ст. 265 КЗпП).