Скориставшись нашою пам’яткою, ви завжди правильно застосуєте мінзарплатне правило щодо нарахування єдиного внеску у 2017 році. Із неї ви дізнаєтеся, коли потрібно, а коли ні нараховувати ЄСВ в сумі не менше ніж мінімальний внесок.

Через суттєве зростання розміру мінзарплати з 01.01.17 р. актуальним стало питання дотримання мінзарплатного правила, яке закладено до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI. Мова йде про ті випадки, коли база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. У такому разі сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінзарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (наразі — 3200 грн), та ставки 22%.

Ми багато розповідали вам про застосування цієї норми (див., зокрема, газету «Все про бухгалтерський облік» № 7 за 2017 рік). Утім до нас надходять все нові і нові запитання із проханням пояснити, чи треба застосовувати мінзарплатне правило в конкретних ситуаціях. Ми систематизували їх у таблиці. Сподіваємося, кожен зможе відшукати в ній власний випадок.

Підкреслюємо, в усіх наведених у таблиці випадках йдеться про:

— основних працівників (зокрема, якщо працівник — внутрішній сумісник), адже до зарплати зовнішніх сумісників мінзарплатного правила не застосовують;

— базу нарахування ЄСВ (зарплата (у т.ч. відпускні) + доплата до мінзарплати + лікарняні + винагорода за ЦПД) меншу за мінзарплату (у 2017 р. — 3200 грн).

База для нарахування ЄСВ менша за мінзарплату у працівника (-ці) Розмір ЄСВ за місяць у 2017 р.
Який відпрацював повний місяць (усі робочі дні), у т.ч.: 704 грн

(3200 грн х 22%)

— у місяці прийняття на роботу
— у місяці звільнення з роботи
Який працює на умовах неповного робочого часу
Якого прийнято на роботу не з першого робочого дня місяця Фактичний заробіток х 22%
Якого звільнено з роботи не останнім робочим днем місяця
Який частину місяця перебував у відпустці без збереження зарплати1 704 грн

(3200 грн х 22%)

Який увесь місяць перебував у відпустці без збереження зарплати і жодних доходів за місяць не нараховано ЄСВ не нараховують
Який до того ж внутрішній сумісник2 704 грн

(3200 грн х 22%)

Який увесь місяць був на лікарняному3
Який відпрацював частину місяця, а іншу — хворів3 (порівнюють загальну суму зарплати та лікарняних, які припадають на відповідний місяць)
Який увесь місяць був в оплачуваній відпустці
Який відпрацював частину місяця, а іншу — був у відпустці4
Яка частину місяця працювала, а частину перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами5
Який одночасно із зарплатою одержував винагороду за цивільно-правовим договором (порівнюють загальну суму зарплати та винагороди, яка припадає на відповідний місяць)
Інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації і до доходів якого застосовують ставку єдиного внеску 8,41% Фактичний заробіток х 8,41%
Інваліда, який працює у підприємця повний місяць, у т.ч.: 704 грн

(3200 грн х 22%)

— якщо його прийнято на роботу у перший робочий день місяця
— якщо його звільнено з роботи останнім робочим днем місяця
— якщо він працює на умовах неповного робочого часу та в інших наведених вище випадках для звичайних працівників, коли діє мінзарплатне правило
Всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, на заробіток якого нараховують єдиний внесок за ставкою 5,3% Фактичний заробіток х 5,3%
Інваліда, який працює на підприємстві (організації) громадських організацій інвалідів, на зарплату якого єдиний внесок нараховують за ставкою 5,5% Фактичний заробіток х 5,5%
Який працює на підприємстві (організації) громадських організацій інвалідів, на заробіток якого єдиний внесок нараховують за ставкою 22% 704 грн

(3200 грн х 22%)

1 Не стосується випадку, коли працівник був у відпустці без збереження зарплати на період проведення АТО. У такому випадку внесок нараховують на фактичну зарплату.

2 Зарплату за основною посадою додають до зарплати за сумісництвом і лише потім з метою оподаткування ЄСВ порівнюють одержану суму із мінзарплатою.

3 Для працівника, у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок у місяці початку лікарняного нараховується на фактичний дохід, оскільки загальна сума доходу ще невідома (суму лікарняних буде визначено після надання листка непрацездатності).

5 Якщо у декрет жінка пішла у 2016 році, а закінчиться він у 2017 р., і сума допомоги, розподілена по місяцях, виявляється нижчою за мінзарплату (зокрема, через збільшення її розміру), потрібно у місяцях, у яких сума мінзарплати виявляється більшою за суму допомоги за цей місяць, здійснити донарахування єдиного внеску виходячи із зміненого розміру мінзарплати за такий місяць.

 

Василь ЦИГАНЕНКО, консультант газети «Все про бухгалтерський облік»