За сприяння відділення НСПП в Хмельницькій області (далі – Відділення) вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) (далі – КТС(К)) між найманими працівниками Хмельницької обласної психіатричної лікарні №2 село Городище Шепетівського району Хмельницької області та Хмельницькою обласною радою, який був зареєстрований розпорядженням НСПП від 02.03.2018 року № 078-р з вимогою найманих працівників зупинити реорганізацію Хмельницької обласної психіатричної лікарні № 2 село Городище Шепетівського району шляхом її приєднання до Хмельницької обласної психіатричної лікарні № 3 село Яблунівка Славутського району.

В ході вирішення КТС(К) відбулось два засідання примирної комісії та проведено 36 узгоджувальних зустрічей працівниками Відділення зі сторонами конфлікту. З метою врегулювання КТС(К) було залучено уповноважених представників сторін спору, незалежних посередників та трудових арбітрів, представників Федерації профспілок Хмельницької області, директорів Департаменту праці та соціального захисту населення, Департаменту фінансів та Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОДА, представників інших зацікавлених органів та організацій.

IMG_0683

Під час вирішення КТС(К), завдяки наданим Відділенням консультаціям та роз’ясненням, проведеним узгоджувальним зустрічам та засіданням примирних комісій, а також тісній співпраці з представниками органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та профспілок, вдалося врегулювати розбіжності соціально-трудового характеру.

Так, в результаті здійснення комплексу заходів вдалося зняти психологічну напругу та стабілізувати соціальний клімат у колективі закладу, а також зберегти 2/3 чисельності трудового колективу. Це стало підґрунтям для  підписання 02.04.2018 року сторонами спору мирової угоди. У відповідності до умов даної угоди з моменту її підписання КТС(К) є вирішеним.

Таким чином, завдяки злагодженій роботі сторін соціального діалогу спір між найманими працівниками та роботодавцем вдалося врегулювати.

За поданням Відділення 11.04.2018 року розпорядженням Голови НСПП № 120-р спір знято з реєстрації як вирішений.