В пункті 6.3.20 Галузевої угоди на 2016-2020 роки Сторони Угоди  рекомендують керівникам закладів освіти встановлювати надбавки в максимальному розмірі. Сказано також про те, що неприпустимо зменшувати надбавку тим педагогічним працівникам, яким вона виплачувалася у граничному  розмірі  20%.

В 2017 році педагоги Білогірського НВН отримували надбавку за престижність педагогічної праці в розмірі 20%. В січні 2018 року отримали мінімальний розмір надбавки величиною  5%.

Крім того, відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України та пункту  5.3.17  Галузевої угоди про зміну  істотних умов  праці, зокрема  розмірів оплати,  працівники,  серед яких педагогічні, мають бути повідомленні не пізніше, ніж за  два місяці.

Недотримання двомісячного строку попередження  про зміну умов оплати праці, гарантованого статтею 103 КЗпП України та статтею 29 Закону  України «Про оплату праці» є юридичним порушенням.

Просимо Вас роз’яснити як діяти і куди направити звернення щодо виділення додаткових коштів для фінансування педагогічних працівників нашого закладу.

Голова ПК Білогірського НВК  Т.Г. Буринська

 

На Ваш лист Хмельницька обласна організація профспілки працівників освіти і науки повідомляє.

Порядок встановлення надбавки за престижність педагогічним працівникам врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування».

Повністю підтримуємо позицію ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, яке наголосило на неприпустимості зменшення надбавки педагогічним працівникам, яким вона виплачувалась у граничному розмірі 20% з дотриманням вимог пункту 6.3.20 Галузевої угоди на 2016-2020 роки, яким Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти встановлювати її в максимальному розмірі, а також положень пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, відповідно до якого педагогічним працівникам виплачується щомісячно заробітна плата, встановлена при тарифікації, незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Наголошуємо на необхідності дотримання також вимог статті 32 Кодексу законів про працю України та пункту 5.3.17 Галузевої угоди, відповідно до яких про зміну істотних умов праці, зокрема розмірів оплати, працівники, серед яких педагогічні, мають бути повідомлені не пізніше ніж за два місяці.

Згідно з пунктом 1.4 Угоди її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

Крім цього, відповідно до ст. 103 КЗпП України про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

Статтею 22 Закону України “Про оплату праці” передбачено, що суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами.

Відповідно до ст. 29 цього Закону при укладанні працівником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження або зміни.

Звертаємо увагу, що порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 6, зокрема доповнено нормою про спрямування субвенції на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, в таких типах закладів освіти, як державні заклади вищої освіти, перелік яких визначено додатком 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюватиметься з місцевих бюджетів, та комунальні заклади вищої освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Звертаємо також вашу увагу на те, що Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук підкреслила неприпустимість зменшення надбавки за престижність праці освітян та їх відпусток за власний рахунок.

Подаємо повний тест допису міністра.

«У Міністерство освіти і науки України почали надходити повідомлення про те, що в окремих областях місцева влада зловживає своїми повноваженнями та зменшує надбавку за престижність, а в деяких місцевостях педагогів навіть змушують протягом карантину брати відпустку за власний рахунок.

Очевидно, що така ситуація є абсолютно неприпустимою.

Освітньої субвенції на зарплати вистачає для виплати коштів вчителям. Ще з минулого року на рівні місцевих бюджетів осіли значні залишки освітньої субвенції. Ми вирішили підтримати місцеві органи та дозволили використовувати ці гроші на матеріально-технічне забезпечення. Тепер місцеві органи економлять на вчителях по максимуму.

Рішення є, і воно доволі просте. Якщо це продовжиться, ми внесемо зміни до відповідної постанови і жодної копійки із залишків освітньої субвенції на матеріально-технічне забезпечення місцеві органи витратити не зможуть.

На місцях є значні субвенції на матеріально-технічне забезпечення з державного бюджету, до 10 разів збільшилися надходження до місцевих бюджетів у межах децентралізації. При цьому заощаджувати на вчителях – це окремий різновид цинізму.

Звісно, можуть бути об’єктивні обставини, і коштів у деяких окремих місцевостях може не вистачати. Це було і в попередні роки, і ми в робочому порядку реагували на такі ситуації. Пишіть лист на МОН і ми шукатимемо спосіб відкоригувати. Але урізати зарплати та відправляти вчителів у примусові відпустки, аби притримати гроші і направити їх за іншим призначенням – це щось нове.»