5 червня 2019 року Кам’янець-Подільською міськрайонною профспілкою працівників державних установ  проведено ІV Пленум за участю всіх голів первинних профспілкових організацій, об’єднаних сільських територіальних громад та профоргів сільських та селищних рад. Основним питанням порядку денного було обговорення реалізації Програми дій Профспілки працівників державних установ України на 2015-2020 роки, прийнятою VІІ з’їздом Профспілки – 25.11.2015 року.

В доповіді голови міськрайкому Чеховської В.С. та присутніх зазначено, що первинні виборні профспілкові органи в умовах змін в суспільно-політичному житті вживали належних заходів для захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, спрямовували свою діяльність на вирішення актуальних проблем спілчан, підвищуючи мотивацію профспілкового членства, зміцнюючи розвиток Профспілки.

Активна позиція та дії первинних організацій профспілки дали змогу оперативно виправляти ситуацію з затримкою розрахунків із зарплати працівникам місцевих державних адміністрацій, що мала місце у 2016 році, шляхом внесення змін до Державного бюджету в частині збільшення асигнувань на оплату праці.

Для вирішення питань, пов’язаних із соціальним захистом державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, міськрайонним, обласним та Центральним комітетами Профспілки проводилась значна експертно-аналітична робота та робота над законопроектами. ЦК Профспілки не погодив жоден з тих, які погіршували соціально-економічне положення працюючих.

Завдяки вжитим заходам у 2017 році вдалося відстояти питання щодо підвищення посадових окладів окремих категорій державних службовців за 7 та 8 групами оплати праці, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.

У 2017 та 2018 роках завдяки проведеному діалозі з міськими та сільськими  головами виконано Постанови Кабінету Міністрів щодо збільшення окладів посадових осіб місцевого самоврядування.

Прийнято відповідне рішення пленуму.

Активом міськрайонної профспілкової організації розглянуто виконання профспілкового бюджету за 2018 рік та затверджено профспілковий бюджет на 2019 рік. Попередньо ці питання було розглянуто 15 січня 2019 року на засіданні президії міськрайкому. Учасники пленуму підтвердили прозорість отримання інформації про рух профспілкових коштів.

1

Прийнято рішення пленуму про використання механізмів колективно-договірного регулювання для вирішення колективно-трудових спорів,  реагування на кожен факт порушення законних прав та інтересів членів профспілки. Головам первинних профспілкових організацій і надалі налагоджувати соціальний діалог з депутатами місцевого законодавчого органу для вирішення питань пов’язаних з виконанням чинного законодавства.В. Чеховська звернулась до лідерів первинних профспілкових організацій  з особливою увагою щодо чинності колективних договорів, а саме чи внесено зміни та доповнення, чи прийнято нові власні закони трудових колективів. Прийнято відповідне рішення.

Окремим пунктом розглянуто оздоровлення дітей в літній період 2019 року,  участь у вирішенні потреби наших спілчан та можливість зменшення фінансового навантаження на сімейні бюджети членів профспілки і встановлення розміру часткової доплати вартості путівки за рахунок коштів обласної організації профспілки та міськрайонної організації.

Для  профспілкових  активістів міськрайкому організовано екскурсію в музей історії Магдебурського права і місцевого самоврядування та музей історії грошей. Отримавши позитив від мистецтва, прийнято рішення організувати відпочинок для профспілкового активу у вересні місяці у місто Львів.

2

 

 

Президія Кам’янець-Подільського міськрайкому

Профспілки працівників державних установ