Працівники, залучені до робіт, що мають шкідливий вплив на їх здоров’я, потребують тривалішого відпочинку. У зв’язку з цим, статтею 76 КЗпП гарантовано надання таким працівникам щорічних додаткових відпусток.

Тривалість та умови надання щорічних додаткових відпусток, зокрема додаткової відпустки за шкідливі умови праці, визначає Закон України «Про відпустки».
Професії та посади, працюючи за якими можна отримати таку відпустку, визначені Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290 (далі — Список № 1290).
Тривалість додаткової відпустки за шкідливі умови праці
Статтею Закону про відпустки передбачено максимальну тривалість додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці — 35 календарних днів.
Конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці роботодавець встановлює у колективному чи трудовому договорі.
Для кожного працівника тривалість такої відпустки обчислюється окремо. Оскільки це залежить від того, скільки часу той чи той працівник був зайнятий у шкідливих умовах праці.
За бажанням працівника щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці може надаватись одночасно зі щорічною основною відпусткою. Загальна тривалість цих відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.
Умови надання щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці
Працівника має право отримати щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, пропрацювавши на підприємстві не менше шести місяців. Зазвичай, така відпустки має бути використана до закінчення робочого року.
До стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці зараховуються:
  • час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
  • час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
  • час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Тож, приміром, якщо працівник має право на щорічну додаткову відпустку за Списком № 1290 і за ненормований робочий день, то ці тривалість цих відпусток не сумується. Надається один вид щорічної додаткової відпустки на вибір працівника.