18 червня 2019 року відбулась зустріч головного спеціаліста відділення НСПП в Хмельницькій області (далі – Відділення) І.Гавари із головою Хмельницької обласної організації профспілки працівників культури України М.Луценком, у ході якої було обговорено стан соціально-трудових відносин (далі-СТВ) в трудових колективах закладів культури.

IMG_2

Зокрема, М.Луценко констатував, що по Хмельницькій області на даний час у трудових колективах галузі культури стан СТВ стабільний, що підтверджується відсутністю колективних трудових спорів, незначною кількістю випадків дестабілізації стану СТВ впродовж І півріччя поточного року. Сприяють цьому відсутність заборгованості із виплати заробітної плати, позитивні тенденції розвитку соціального діалогу в області та активна позиція профспілок щодо захисту найманих працівників тощо.

Однак, останнім часом з’явились окремі проблеми в галузі культури.

Зокрема, під час зустрічі обговорено ситуацію, яка несприятливо вплинула на стан СТВ у зазначеній галузі.

Так, прийняття наказу Міністерством культури України від 24.04.2019 № 352 «Про затвердження типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти» викликало чимало протестних настроїв та несприйняття педагогічною громадськістю питання реформування початкової мистецької освіти. Очевидність реформи пов’язана з появою пілотного проекту Міністерства культури з упровадження освітніх програм у мистецьких школах, участь у якому на теперішній момент беруть 22 початкових мистецьких заклади держави.

Досить гостро колективи педагогічних працівників початкової мистецької освіти сприйняли нове Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури (затверджене наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстроване у Міністерстві юстиції України від 16.08.2018 за №926/32378), яке, на їх думку, не відповідає основному завданню Положення – визначення результатів педагогічної діяльності та професійного рівня педагогічних працівників.

В зв’язку із вищевикладеним, 06.06.2019 в м. Київ під Міністерством культури України працівники закладів початкової мистецької освіти провели мирну акцію протесту, вимагаючи скасування наказів Міністерства № 352 та № 628, оскільки питання реформування початкової мистецької освіти та проведення атестацій педагогічних працівників потребують вдосконалення.

Враховуючи неоднозначне сприйняття мистецьким педагогічним середовищем вищезазначених наказів Міністерства культури України, Центральний Комітет Професійної Спілки працівників культури України провів аналіз щодо застосування Типових освітніх програм, який направлений всім територіальним організаціям Профспілки. В результаті, констатовано, що розпочаті реформи тривають чітко у межах, визначених законодавством, проте, є необхідність у відтермінуванні їх впровадження для врахування можливих недоліків в ході впровадження пілотного проекту.

Відтак, під час узгоджувальної зустрічі стало відомо, що запланована повторна акція, яка мала відбутись 19 червня 2019 року ймовірно буде скасована. Цьому слугували перемовини представників громадської організації «Рада директорів закладів початкової мистецької освіти м.Києва» з представниками Міністерства культури України та Міністром Є.Нищуком щодо вимог, висловлених учасниками мирної акції протесту.

В результаті, з питань скасування наказів №352 та №628 досягнуто таких домовленостей:

  • реформування мистецької освіти буде відбуватися за умови академічного спрямування початкової ланки мистецької освіти із збереженням назви предметів, кількості годин і на основі Типових навчальних планів (далі-ТНП) 2015 року, з відтермінуванням до 2020 року. Ці зміни Міністерство культури підтримає. Кожна школа має станом на
    1 вересня розробити свою освітню програму на підставі робочих навчальних планів, створених на підставі ТНП в межах бюджетних призначень (так, як це було до 2018-2019 навчального року). Створення освітніх програм визначене Законом України «Про освіту». Міністерством будуть направлені пропозиції до Верховної Ради про внесення змін до ст. 16 Закону України «Про позашкільну освіту», в частині створення кожною школою своїх освітніх програм в межах автономії закладу без урахування Типових Освітніх Програм.
  • робоча група 19 червня 2019 року розпочне роботу по створенню нового Положення про атестацію з урахуванням зауважень, висловлених педагогічною громадськістю і керівникам мистецьких шкіл. Ця робота має бути завершена найближчим часом і нове Положення буде направлене на реєстрацію до Мінюсту.

По закінченню зустрічі домовлено про здійснення спільних заходів між Відділенням та Хмельницькою обласною організацією профспілки працівників культури України щодо поліпшення стану СТВ в закладах культури та щодо питання майбутньої співпраці у напрямах врегулювання ймовірних чинників дестабілізації стану СТВ, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення соціальної стабільності у трудових колективах працівників культури Хмельницької області.