Досягненню позитивних результатів роботи відділення НСПП в Хмельницькій області (далі – Відділення) сприяє постійне взаємне інформування про загострення стану соціально-трудових відносин області у конкретних трудових колективах різних галузей економіки. Врегулювання випадків дестабілізації, колективних трудових спорів (конфліктів) в області здійснюється за допомогою обласних профспілок, які беруть активну участь у їх вирішенні.

Характерним прикладом плідної взаємодії Відділення зі стороною соціального діалогу є поширена практика співпраці щодо проведення робочих зустрічей Відділенням із головами обласних організацій профспілок.

Так, 13 червня 2017 року у приміщенні Відділення, відбулася робоча зустріч голови обласної організації профспілки працівників культури
О. Луценка з начальником Відділення Т. Бабич.

Під час зустрічі відбувся обмін думками з найбільш актуальних для культурно – мистецьких колективів Хмельниччини соціально-економічних та правових питань, пошуку шляхів їх вирішення за участю профспілок у співпраці з Відділенням.

Акцентовано увагу на те, що правова необізнаність сторін соціального діалогу стримує таких від вирішення проблем у правовому полі, а коли ситуація стає критичною – наймані працівники не мають вибору і вдаються до єдиного, на їх думку, правильного шляху – акції соціального протесту.

Так, у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі
ім. М.Старицького виникли питання щодо підписання колективного договору, в результаті чого підвищився градус соціальної напруги у колективі. У закладі існує дві профспілки та працівники, які не входять в жодну із цих профспілок. Наймані працівники звернулись до Відділення з проханням надати роз’яснення, хто саме в такій ситуації повинен підписувати колективний договір.

З метою надання юридичної допомоги з питань дотримання вимог чинного законодавства України, голові профспілки рекомендовано переглянути норми ЗУ «Про колективні угоди та договори» та КЗпП України та підготувати запит голові профспілки працівників культури України
Л. Перелигіній щодо практики застосування норм цих законів при утворенні представницького органу у культурно – мистецьких закладах.

В результаті зустрічі, обговорено пріоритети, перспективи та пропозиції щодо подальшої співпраці Відділення з профспілкою культури для ефективного і своєчасного вирішення завдань соціально – трудового і соціально-економічного у культурному розвитку Хмельницької області.