19 березня 2019 року в актовій залі університету відбулася профспілкова звітно-виборна конференція співробітників і студентів Подільського державного аграрно-технічного університету.

У роботі конференції взяли участь 89 делегатів. До президії було обрано  – ректора ПДАТУ Володимира Васильовича Іванишина, заступника голови Хмельницького обласного комітету профспілки працівників АПК Камлай Валентину Василівну та голову профкому співробітників та студентів ПДАТУ Світлану Ліщук.

003

У своїй звітній доповіді про роботу профспілкового комітету первинної профспілкової організації за період – з березня 2014 року по березень 2019 року  голова профкому наголосила, що на виконання рішень звітно-виборної конференції від 19 березня 2014 р. профспілковим комітетом у спільній співпраці із адміністрацією, на засадах соціального партнерства, проведена значна робота щодо захисту економічних та соціальних інтересів працівників, студентів, аспірантів та докторантів ПДАТУ з виконання Статутних вимог профспілки. В умовах різких процесів в країні за останні роки, які спричинили жорсткий наступ на права працівників освітньої галузі, зниження життєвого рівня освітян, замороження зарплат, скорочення штатів тощо, первинна профспілкова організація університету використовувала можливі форми і методи діяльності з метою захисту прав та інтересів працівників університету.

004

Фундаментальна діяльність профкому була направлена на розроблення, укладання та контроль за виконанням Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією Університету, а основна увага приділялась забезпеченню захисту трудових, економічних і соціальних прав та інтересів членів профспілки. Протягом звітного періоду виконані умови попередніх Колективних договорів та продовжується реалізація діючого Колективного договору, що були направлені на забезпечення соціально-економічного розвитку університету, удосконалення системи оплати праці працівників, покращення її умов і якості, охорони праці і безпеки життєдіяльності, організації оздоровлення, активізації культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи, організаційної та мотиваційної роботи у профспілкових підрозділах.

Відповідно до умов Колективного договору забезпечувалася своєчасна виплата заробітної плати та стипендій. Незважаючи на тотальне погіршення фінансово-економічної ситуації в країні, протягом звітного періоду в університеті були відсутні факти затримки виплати заробітної платиі стипендій, своєчасно виплачувалась матеріальна допомога на оздоровлення, надбавки і доплати до заробітної плати.

За звітний період проводилась робота з роз’яснення мотивації профспілкового членства. Також підвищувався рівень інформаційної роботи. Удосконалювались стиль, форми і методи організаційної роботи, забезпечувалося  підвищення ролі профбюро факультетів та інших структурних підрозділів у вирішенні всіх питань профспілкової роботи. Брали активнуа участь у роботі адміністрації з удосконалення оплати праці, створення безпечних умов на робочих місцях, забезпечення правових і соціальних гарантій і пільг для працівників, участь у засіданнях постійних комісії. Активно пропагувалися культура і здоровий спосіб життя працівників шляхом поступового покращення культурно-масової роботи. Активізувлось проведення турів вихідного дня до історичних і культурних міст України. Акцентовано окрему увагу на забезпеченні патріотичного виховання й формування національної гідності працівників і студентів. Залучено ряд міжнародних грантів для реалізації масштабних профспілкових заходів. Забезпечувалась можливість оперативного отримання необхідної правової та юридичної допомоги членами профспілки.

При обговоренні звіту виступив ректор Володимир Іванишин, який у своїй доповіді наголосив про тісну співпрацю та соціальне партнерство між адміністрацією та профкомом університету при вирішенні соціальних та трудових питань, поінформував делегатів Конференції про основні здобутки колективу та університету за означений період і окреслив завдання, які стоять перед колективом на найближчий час. Своїми думками й пропозиціями поділилися також декан інженерно-технічного факультету Ю.І. Панцир та декан ФВМіТТ Цвігун О.В., які позитивно оцінили роботу профкому ПДАТУ за звітній період. Виступаючі відзначили високий професіоналізм діючого голови профспілкового комітету Ліщук С.Г. та виступили з пропозицією обрання її кандидатури на наступний термін.

006

На підтримку Світлани Георгіївни виступила і заступник голови Хмельницького обласного комітету профспілки працівників АПК Валентина Камлай. Вона також відмітила високий рівень професіоналізму ППО співробітників і студентів ПДАТУ та зазначила, що робота профкому спрямовується на забезпечення захисту соціально-економічних інтересів освітян в цілому, та співробітників ПДАТУ зокрема, на високому рівні налагоджена співпраця та соціальне партнерство із адміністрацією та профспілковими організаціями інших ЗВО України.

Відтак, шляхом  відкритого голосування на наступний термін було обрано новий профспілковий комітет, до якого увійшли 14 осіб та  ревізійну комісію профкому. Новообраний профспілковий комітет вже почав роботу над новою редакцією Колективного договору, який буде поданий на обговорення у структурні підрозділи Університету.

Новообраною головою первинної профспілкової організації співробітників та студентів ПДАТУ одноголосно була обрана Світлана Ліщук.

1

На конференції також було обрано делегата на звітно-виборну конференцію обласної організації профспілки працівників АПК та до складу обласного комітету профспілки працівників АПК.

У цілому звітна Конференція відбулася на високому емоційному та позитивному рівні. Після обговорення звітної доповіді та виступів усіх бажаючих, делегати одностайно оцінили роботу профспілкової організації як «задовільну» затвердили звіт ревізійної комісії та прийняли Постанову.

007

Вітаємо Світлану Георгіївну Ліщук із одностайним обранням на посаду голови первинної профспілкової організації співробітників та студентів ПДАТУ й висловленою довірою колективу та студентства університету. Бажаємо наснаги, успіхів та нових звершень!

Прес-центр ПДАТУ
Профком