Пропонуємо дайджест вісника “Позиція” за квітень 2018 року, № 8

Виклики сьогодення – черговий екзамен на міцність профспілок

На засіданні Ради ФПУ 29 березня прийнято чимало постанов для покращення ефективності діяльності профспілок. Інформуємо про затверджені заходи та завдання.

П.2. постанови «Про затвердження звіту про виконання бюджету ФПУ за 2017 рік та бюджету ФПУ на 2018 рік» визначено: Встановити розміри внесків членських організацій до ФПУ на забезпечення її статутної діяльності в 2018 році:

– для всеукраїнських профспілок – 1% внеску, розрахованого виходячи із встановленого законом розміру мінімальної зарплати (3723 грн.), чисельності працюючих членів профспілки станом на 1.01.2018, коригую чого коефіцієнта структурної побудови і розподілу членських внесків у профспілці та рівня зайнятості у профспілці, а для профспілок бюджетної сфери – 1% внеску, розрахованого виходячи з розміру першого тарифного розряду (1762 грн.), чисельності працюючих членів профспілок станом на 1.01.2018 р. та рівня зайнятості у профспілці;

– для територіальних профоб’єднань – фіксований внесок з розрахунку 10 копійок на рік за кожного працюючого члена профспілок у регіоні з профспілкових організацій, які входять до складу ФПУ, станом на 1.01.2018 р. (тобто на статутну діяльність ФПУ в 2018 році ФП області має сплатити членський внесок у сумі 10108 грн.).

П.6 постанови «Про виконання рішень VII з’їзду ФПУ щодо організаційного і фінансового зміцнення Федерації профспілок України, її членських організацій задля посилення ефективності дій на захист прав членів профспілок» рекомендує членським організаціям ФПУ:

– здійснити заходи, спрямовані на збільшення чисельності членів профспілок, шляхом використання мотиваційних можливостей, введення додаткових пільг, гарантій членам профспілок, посилення результативності їх діяльності тощо;

– створювати первинні профспілкові організації на підприємствах різних форм власності, у тому числі на підприємствах малого і середнього бізнесу, в транснаціональних компаніях;

– здійснювати заходи щодо збереження галузевого принципу діяльності профспілкових органів в об’єднаних територіальних громадах, налагодити співпрацю з органами місцевого самоврядування громад..

– забезпечити системну роботу ревізійних комісій профспілок і профорганів усіх рівнів щодо контролю за збором і використанням профспілкових коштів.  

У постанові «Про наступ на права профспілок, у тому числі майнові», що наразі вкрай актуально і для ФП Хмельницької області (вже не один рік триває судова тяганина навколо будівлі їдальні, а тепер іде наступ і на навчально-культурний центр), для членських організацій ФПУ-територіальних профоб’єднань зазначається, зокрема:

– взяти участь у солідарних акціях протесту, організованих на підтримку обласних рад профспілок Полтавської та Закарпатської областей; провести в травні 2018 троку профспілкові маніфестації під єдиним гаслом «За права людини праці, за права профспілок в Україні» (пп.5.1,5.2 п.5);

– вивчити питання щодо можливості введення до штату посад правових інспекторів праці з фінансуванням їх оплати праці шляхом кооперування коштів обласних структурних ланок галузевих профспілок та коштів ФПУ; організовувати силами правових інспекторів праці профоб’єднання моніторинг порушень прав профспілок, вживати заходи громадського контролю з метою їх виявлення; інформувати про порушення профспілкових прав місцеві органи влади та вимагати від них вжиття відповідних заходів реагування. (пп.7.1-7.3 п.7).

Також прийнято постанову «Про впровадження соціальної картки члена профспілки».

Постановою встановлено вартість пакета послуг за програмою Соціальної картки у розмірі 40 грн. за 1 особу на 1 рік.

Соціальна картка – це іменна, багатофункціональна електронна пластикова картка, що є носієм персональних даних утримувача картки і підтримує додатки, пов’язані з наданням і обліком заходів соціальної підтримки членів профспілок та інших консультативних та інформаційних сервісів і послуг. Картку мають можливість отримати всі члени профспілок, які приєдналися до програми, за умови сплати ними профвнесків та оплати профорганізацією на рахунок ТОВ «Центр соціальних послуг» (з яким ФПУ укладена відповідна угода) встановленої ціни на весь пакет послуг. Корисні дрібнички: цілодобова гаряча телефонна лінія – 0 800 210 308, сайт – www.cesp.com.ua, електронна пошта – cesp@i.ua

 

Час відпочинку в законодавстві про працю України

До часу відпочинку віднесено перерву для відпочинку і харчування (до двох годин), вихідні дні, святкові і неробочі дні, відпустки.

Перерва для відпочинку і харчування

Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більш як дві години. Перерва не враховується в робочому часі. Перерва для відпочинку і харчування має надаватися, як правило, через чотири години після початку роботи.

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові має бути надано можливість приймати їжу впродовж робочого часу.

Вихідні дні

за п’ятиденного робочого тижня працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а за шестиденного робочого тижня – один вихідний день. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день за п’ятиденного робочого тижня, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погоджений з виборним органом первинної профорганізації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися поспіль із загальним вихідним днем.

Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ й організацій перенести вихідні та робочі дні в порядку і на умовах, встановлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендацій Кабінету Міністрів України не пізніше, ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві , в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на такому підприємстві, в установі, організації. У разі надання таких відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їхня тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки на бажання працівника надаються повної тривалості…

Відкликання із щорічної відпустки допускається за згоди працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їхніх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації з додержанням вимог ч.1 ст.12 Закону України «Про відпустки» та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з врахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Щорічна відпустка на вимогу працівника має бути перенесена на інший період у такому разі..

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи.

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їхньої тривалості.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток на його бажання має бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник.

На бажання працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не має бути менш як 24 календарних дні.

Особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А і групи, виплачується спадкоємцям.

У випадках, передбачених ст.25 Закону України «Про відпустки», працівникові на його бажання надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати.

За сімейних обставин та з інших причин працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більш як 15 календарних днів на рік.

 

Переможці щорічного міського огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці

За результатами конкурсу, переможцями стали: виробничий підрозділ вагонна дільниця станції «Хмельницький» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця»; ПАТ «Хмельницькобленерго»; Хмельницька філія ПАТ «Укртелеком»; ТзОВ «Сіріус Екстружен»; комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту; Хмельницька міська лікарня.

Підсумки обласного конкурсу на звання «Кращий громадський інспектор з охорони праці профспілок»

Кращими визнано: Алексеєнко В’ячеслава Васильовича, водія навантажувача телескопічного, голову комісії з охорони праці первинної профспілкової організації ПАТ «Подільський цемент»; Блажка Віктора Тадеушовича, вчителя фізики, громадського інспектора з охорони праці первинної профспілкової організації Деражнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 імені Героя України Івана Зубкова; Логвиновича Михайла Анатолійовича, слюсаря-інструментальника, громадського інспектора з охорони праці первинної профспілкової організації ДП «Красилівський агрегатний завод»; Льозова Андрія Івановича, заступника начальника випробувальної станції відділу метрології та виробництва управління якості, громадського інспектора з охорони праці первинної профспілкової організації ПАТ «Укрелектроапарат»; Новіка Олександра Васильовича, електрогазозварювальника, громадського інспектора з охорони праці профспілкової організації ДП «Новатор»; Уварова Романа Валерійовича, начальника електродільниці по обслуговуванню та ремонту електрообладнання водопровідно насосних станцій, обслуговування котелень,теплових мереж, громадського інспектора з охорони праці профспілкової організації КП «Тепловоденергія».

 

 

Профспілковий авангард ФП області-2018

Федерацією профспілок області у номінації «Профспілкова звитяга» визначено кращих профспілкових активістів

«Кращий профспілковий лідер»

ГАЛИШ Микола Іванович – голова первинної профспілкової організації

Профспілки авіабудівників України на державному підприємстві «Красилівський агрегатний завод», голова районної ради по координації діяльності профорганізацій

ГЛАЗЮК Анатолій Прокоповича – голова первинної профспілкової організації

Хмельницького комунального підприємства «Електротранс»

ЗВАРИЧ Петро Петрович – голова первинної профспілкової організації

державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр Держпраці»

ЗМІЄВСЬКИЙ Олександр Адольфович – голова Летичівського районного комітету профспілки працівників державних установ України, голова районної ради по координації діяльності профорганізацій

КРАВЧУК Володимир Іванович – голова первинної профспілкової організації

державного підприємства «Ізяславське лісове господарство»

НИНИК Анатолій Олександрович – голова Старокостянтинівської районної

організації Профспілки працівників освіти і науки України, голова районної ради по координації діяльності профспілкових організацій

ПОХИТУН Іван Михайлович – голова первинної профспілкової організації

державного підприємства «Хмельницький облавтодор»

РИЖАНСЬКИЙ Олександр Тимофійович – голова первинної профспілкової організації Профспілки авіабудівників України на Хмельницькому державному підприємстві «Новатор»

СІНЬКОВ Євген Васильович – голова первинної профспілкової організації Профспілки авіабудівників України на Волочиському машинобудівному заводі

АТ «Мотор Січ»

«Кращий профспілковий діяч – жінка»

ВОЛОШИНЕЦЬ Людмила Олександрівна – голова первинної профспілкової організації, завідуюча відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) смт.Чорний Острів

ВІТЕНКО Майя Олександрівна – голова первинної профспілкової організації

Хмельницької обласної психіатричної лікарні № 2

ВРАДІЙ Ольга Василівна – голова первинної профспілкової організації Ярмолинецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня середня школа

І-ІІІ ступенів № 1 і гімназія»

ЗАЯРНЮК Лариса Станіславівна – голова первинної профспілкової організації ТОВ «Комерційне виробничо-заготівельне підприємство Кам’янець-Подільський»

ЛЕСЬКІВ Ірина Ярославівна – голова первинної профспілкової організації Державного історико-культурного заповідника «Межибіж»

СПІРІНА Світлана Анатоліївна – голова первинної профспілкової організації Славутського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, технік-

лаборант

ОСМАНКІНА Людмила Степанівна – голова первинної профспілкової організації

державного підприємства «Старокостянтинівське лісове господарство»

РАК Галина Михайлівна – голова первинної профспілкової організації

Хмельницької обласної лікарні

РИЖА Лілія Федорівна – голова первинної профспілкової організації

ПАТ «Завод «Нева»

ФЕРМАНЮК Леонарда Саверівна – голова Кам’янець-Подільської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

ЧУБОК Наталія Дмитрівна – голова первинної профспілкової організації

Хмельницької дитячої музичної школи № 2

«Кращий молодий профспілковий лідер»

ЛІЩУК Світлана Георгіївна – голова первинної профспілкової організації   співробітників та студентів Подільського державного аграрно-технічного університету, голова Молодіжної ради ФП області

ЛУЦЮК Юрій Васильович – голова первинної профспілкової організації

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

ПОНЦАК Надія Дмитрівна – голова первинної профспілкової організації

комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги»