Пропонуємо дайджест вісника “Позиція” за грудень 2018 року, № 22

№ 23-24 (506-507) грудень 2018

На Волочиському машинобудiвному заводi АТ «Мотор Січ» діє профспілкова організація Профспілки авіабудівників України (голова – володар нагрудного знаку ФПУ «Профспілкова відзнака» Євген Сіньков). Профчленством охоплено 99,6% працюючих. У структурі профорганізації – 30 цехкомів та профгруп. Одним з головних завдань діяльності профкому є організація навчання профактивістів, членів профспілки. Цьому питанню відведено належне місце і в плані роботи профкому, і в колдоговорі.

Навчання здійснюється за категоріями: 1 –голови цехкомів, профгрупорги заводоуправління, члени профкому; 2 – профгрупорги цехів; 3 – громадські інспектори з техніки безпеки; 4 – члени комісії із соціального страхування,  бухгалтери. Зокрема, в 2014 р. безпосередньо на підприємстві пройшли навчання громадськi інспектори з охорони працi цехiв та вiдділiв заводу, в 2017-му – ця ж категорія слухачів навчалася на базі П «НКЦ «Побужжя» ФП області» й отримала відповідні посвідчення. А в квітні 2018-го в «Побужжі» відбувся семінар для слухачів 1 категорії. В практику лектори впроваджують сучасні форми навчання і тренінгові програми, в тому числі з елементами психології (наприклад, «тайм-менеджмент»).

Отриманi знання профлідери застосовують в практичнiй рсботi‚ у вирiшеннi проблем, які виникають в колективах…

 

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (вересень 2018 року)

Всього7431 (грн.), сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 8896, промисловість – 8499, оптова та роздрібна торгівля – 6938, будівництво – 6064, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7778, тимчасове розміщування й організація харчування – 3977, фінансова та страхова діяльність – 11123, професійна, наукова та технічна діяльність – 6717, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 11262, освіта – 6380, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 5201, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 5201.

Затверджено колегією Хмельницької ОДА

Борг із зарплати зменшився на 2296 тис.грн., повністю ліквідовано бор­ги на 5 підприємствах області на суму 1026 тис. гривень. На 1 жовтня 2018 року область за сумою боргу посіла 6 місце серед регіонів України.

Протягом січня-жовтня 2018 року утворилися борги із зарплати у Шепетівці – 6773,7 тис.грн, Кам’янці-Подільському – 4300 тис.грн., м.Старокостянтинові – 822 тис.грн, Хмельницькому – 406 тис.грн., Білогір­ському – 65тис.грн. та Старокостянтинівському – 31,8 тис. грн. районах.

Середній розмір номінальної зарплати у вересні 2018 року становив 7431 грн., що майже удвічі перевищує розмір мінімальної зарплати (3723 грн.). У порівнянні із січнем розмір зарплати збільшився на 18,4%, а за останні 12 місяців (до вересня 2017 року) – на 21,9%.

Найвищі розміри середньої зарплати у вересні 2018 року спосте­рігалися у Старокостянтинівському (9356 грн.), Летичівському (9039 грн.), Хмельницькому (8745 грн.) та Дунаєвецькому (8408 грн.) районах, містах Нетішин (13082 грн.), Славута (8284 грн.). Найнижчі – у Теофіпольському (5841 грн.), Віньковецькому (6314 грн.), Деражнянському (6453 грн.) районах.

Cередня зарплата в аграрному секторі за жовтень поточного року у розрахунку на одного штатного працівника становила 8694 грн., що майже у півтора рази більше до відповідного періоду минулого року.

У Кам’янець-Подільському (9219 грн.), Красилівському (9187 грн.), Новоушицькому (9862 грн.) та Шепетівському (9743 грн.) районах середня зарплата штатного працівника на 6-13% перевищує середньообласний показник, а в Деражнянському, Летичівському, Старокостянтинівському та Хмельницькому районах – майже у півтора рази і становить більше 12000 гривень.

Низький рівень зарплати спостерігався у Волочиському (6875 грн.), Дунаєвецькому (6980 грн.), Славутському (5200 грн.), Старосинявському (5659 грн.), Теофіпольському (6756 грн.) районах.

Реалізація заходів дала змогу вивести з “тіні” 21234 особи.

 

У руслі реформ

Уряд перерозподілив гроші на погашення заборгованостей по зарплатах медиків

Також Кабінет Міністрів України перерозподілив гроші з Державного бюджету місцевим бюджетам на програми лікування ниркової недостатності та діабету.

Міністерство охорони здоров’я ініціювало і Уряд підтримав перерозподіл 1,5 млрд. грн. з резерву Держбюджету та інших програм МОЗ України на медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам. Ці кошти мають бути використані за такими пріоритетами:

– погашення заборгованості заробітних плат медикам;

– додаткове фінансування бюджетної програми лікування пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю методом гемодіалізу;

– забезпечення потреб пацієнтів, яким необхідні препарати інсуліну.

Відповідне розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» ухвалили 7 листопада 2018 року на засіданні Уряду.

Тепер місцеві ради мають ухвалити зміни до своїх бюджетів, щоби кошти за механізмом субвенції отримали всі медичні заклади.

Область

На колегії Хмельницької ОДА Голова ФП області Геннадій Харьковський, звертаючись до органів влади та місцевого самоврядування, наголосив на погашенні заборгованості із виплати зарплати працівникам бюджетної сфери, зокрема, щодо погашення 10 млн.грн. заборгованості із виплати зарплати працівникам Шепетівської райлікарні.

Ситуація в галузі наступна.

Мережу представлено 30 зареєстрованими центрами первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД), з них 20 районних, 6 міських і 4 селищ­них. У структурі всіх центрів функціонує 242 лікарських амбулаторії, з них 38 у містах та 205 у районах, у тому числі безпосередньо в сільській місцевос­ті – 153. Цього року відкрито 4 міських амбулаторії: 2 – у м. Нетішин та по 1 – у містах Славута і Кам’янець-Подільський. У листопаді створено Гуменецький сільський ЦПМСД.

У рамках пілотного проекту у сільській місцевості буде побудовано 27 амбулаторій з житлом для лікарів, у тому числі 18 в об’єднаних територі­альних громадах (далі – ОТГ), з них 10 для нових амбулаторій та 17 нових приміщень для діючих.

Значною залишається кількість ФАПів – 846 або 15,3 на 10 ти­сяч сільського населення, найбільше у Кам’янець-Подільському районному (76) та понад 50 – у Красилівському, Дунаєвецькому, Старокостянтинівському ЦПМСД, високий їх рівень (понад 23) у Летичівському, Наркевицькому селищних, Теофіпольському районному ЦПМСД…

 

Є проблема

Не дати знищити вищу освіту

Розмiр посадових окладів працiвникiв закладiв вищої освiти не забезпечує нагальнi життєвi потреби. Сьогоднi розмiр оплати працi для неквалiфiкованих i квалiфiкованих працiвникiв (з 1 по 11 тарифний розряд згiдно ЄТС) в закладах вищої освiти вiдповiдно

до Постанови КМУ вiд 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату працi працiвникiв установ, закладiв та організацій окремих галузей бюджетної сфери» дорiвнює мiнiмальнiй зарплатi

в Украiнi. Наприклад, зарплата прибиральницi, робiтника, двiрника, бухгалтера, лаборанта, методиста, фахiвця, головного інженера, енергетика, механiка складає 3723 грн., а начаникiв вiдділiв кадрiв, юридичного, завідувача аспiрантури i докторантури, вiддiлу пiдвищення якостi освiти, директора студентського мiстечка складає 3735 грн. Це призводить до повного знецiнення працi квалiфiкованих працiвникiв, порушення мiжпосадових та мiжквалфiкацiйних спiввiдношень, а також до вiдсутностi диференцiацiї заробiтної плати в залежностi вiд складностi, вiдповiдальностi й умов виконуваної роботи, квалiфiкацiї працiвника та результатiв його роботи.

Вiдповiдно до Постанови КМУ №22 від 11 сiчня 2018 року «Про пiдвищення оплати працi педагогічних працiвникiв» та ст. 61 Закону України «Про освiту» науково-педагогічнi працiвники очiкували пiдвищення оплати працi з 1 вересня 2018 року. Постановою було доручено Мiнiстерству освiти і науки разом з Мiнiстерством фінансів за пiдсумками виконання Держбюджету України за перше пiврiччя 2018 р. розглянути питания щодо пiдвищення оплати працi з 1 вересня 2018 р. Однак, пiдвищення не вiдбулось.

Впродовж останнiх двох рокiв було пiдвищено зарплату педагогiчним працiвникам, в т.ч. і за рахунок пiдвищення з 1.01.2018 року на два тарифних розряди їх посадових окладiв, а для науково-педагогiчних та наукових працiвникiв закладiв вищої освiти зарплата не змiнювалась. Це створило дисбаланс у зарплатi зазначених категорiй працiвникiв освiти, що й викликає невдоволення науково-педагогiчних та наукових працiвникв закладiв вищої освiти низькою оцiнкою iхньоi працi владою.

Натомiсть, МОН постiйно пiдвищує вимоги до науково-педагогiчних та наукових працiвникiв, а саме, при отриманнi наукового звання доцента наявнiсть: сертифiкату на знання iноземної мови на рiвнi не нижчому, нiж В2 (тiльки за складання iспиту необхiдно сплатити вiд 3700 до 8000 грн., не враховуючи пiдготовку та проходження курсв — бiльше 40000 грн.); закордонного стажування (наприклад, за проїзд, проживання, харчування на 2 тижнi — бiля 20000 грн.); публiкацiї наукових праць у виданнях, що включенi до мiжнародних наукометричних баз Scopus та Web of  Sciеnсе (WоS), де вартiсть публiкацiї однiєї статті складає 400-1000 євро, що, в свою чергу, вимагає додаткових матерiальних витрат…