Пропонуємо дайджест вісника “Позиція” за квітень 2019 року, № 7

7 514_

ПРОФСПІЛКОВА ПЛАТФОРМА МАЙБУТНЬОГО

З перших днів існування обласної організації профспілки працівників соціальної сфери на Хмельниччині її обласна Рада прагнула створити свого роду профспілкову сім’ю зі своїми здобутками, традиціями, єдиним командним духом, готовністю завжди стати поряд з тими,  кому це потрібно, виборюючи права працюючих на гідне життя, що на наш погляд, обов’язково приведе до перемоги в захисті трудових та соціально-економічних прав працюючих в системі установ та організацій соціального захисту.

За період діяльності з 29.05.2014 р. по 23.04.2019 р. Хмельницька обласна організація профспілки працівників соціальної сфери України розглядала пріоритетні завдання не тільки через призму питань, що стосуються забезпечення стабільної роботи галузі,  а й  переорієнтовувала свою діяльність відповідно до змін і викликів, що відбуваються в суспільстві.

Обласна організація профспілки є членською організацією Федерації профспілок області, партнером Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України, регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, а її голова – членом колегії Департаменту соціального захисту населення ОДА.

Ми створили і впровадили нові інноваційні профспілкові проекти, які діють в Хмельницькій області, а саме:

–  Обласний Форум Лідерів профспілкових, громадських організацій та представників територіальних громад «Соціальні ініціативи» Хмельницької обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України, до якого входять 384 лідера. Організація взаємодії профспілки з громадськими організаціями, об’єднаннями, рухами дає змогу активно брати участь у розробці та реалізації державної політики в галузі трудових відносин, охороні праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення.

– Укладено 14 угод, меморандумів про співпрацю на регіональному рівні з державними структурами, профспілковими та громадськими організаціями. До складу обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України ввійшли адвокати Хмельницької обласної асоціації адвокатів. Створені ППО в громадських організаціях національних меншин (єврейській, російській, польській та вірменській).

Обласна організація Профспілки не лише відстоює права членів профспілки, а й є ініціатором різноманітних сучасних новацій. Це дало змогу координувати та консолідувати узгоджені дії з органами влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, роботодавцями для позитивного вирішення соціально-економічних питань в регіоні. За п’ять років за ініціативи обласної Профспілки проведено 6 засідань обласного Форуму та 12 «круглих столів» по обговоренню найпріоритетніших питань.

– Організована співпраця з міжнародними профспілковими та громадськими організаціями  США, Канади, Норвегії, Німеччини, Ізраїлю, Швеції, Польщі, Франції, що дає змогу не тільки вивчати профспілковий досвід роботи, а й вдосконалювати діяльність профспілки та її первинних профспілкових організацій. Особливо хочеться подякувати Християнській місії «Допомога» й особисто її директору, нашому соціальному партнеру Павлу Івановичу Сівцю та його колективу. Тільки в 2018 році вони надали благодійної допомоги  нашим соціальним установам на суму 11 млн. грн.

– Продовжує працювати громадський Університет профспілкового лідера.

Очолювати будь-яке громадське формування в сьогоденні, домагаючись позитивних зрушень в справі, яку кожен з нас  обрав, вкрай складно. 

Цей непростий шлях долати значно легше, якщо поряд з тобою надійні партнери, колеги. І першими я хочу назвати керівників, яких поважає вся соціальна сфера області, – це Світлана Іванівна Лукомська, Сергій Анатолійович Кіндзерський, Мар’ян Миколайович Тріпак, Микола Миколайович Дідик, Ігор Олександрович Ратушний, Ігор Васильович Ліщук, Словян Ількович Воронецький, Іван Володимирович Моцний, Зінаїда Андріївна Бандирська та всі наші керівники установ, підприємств, організацій.

Головне в роботі – навчання: найбільш успішними стало проведення семінарів-тренінгів, обміну досвідом роботи, «круглі столи» та особисте спілкування. В 2018 році була впроваджена нова ініціатива обласної організації профспілки – проведення заходів «Соціальна платформа майбутнього», в процесі якої найкращі соціальні колективи презентують досвід роботи. Ми вивчали досвід колег у Вінницькій, Рівненській, Тернопільській областях, а вони запозичили досвід роботи наших колективів.

Працюючи всі ці роки над підвищенням іміджу працівника соціальної сфери, обласна Рада Профспілки за підтримки Департаменту, управлінь щороку  аналізує діяльність установ та організацій соціальної сфери, виділяючи серед них найкращих активістів для занесення на Дошку пошани «Профспілковий авангард» Федерації профспілок області та Центральної Ради профспілки.

Роблячи життя «первинок» більш цікавим, щороку проводяться різноманітні конкурси, перш за все, – на кращу первинну організацію Профспілки, «Кращий колективний договір», різноманітні творчі конкурси. А найцікавіший проект, який ми впровадили, – обласний конкурс «Людина року» в різних номінаціях, котрий проводимо до професійного свята – Дня працівника соціальної сфери.

Вважаємо, що проведення конкурсів  відповідає поставленій меті: створення єдиної профспілкової сім’ї. Це створює здорове змагання у визначенні досягнень кожної установи, організації, підвищуючи якість послуг, що надаються.

Для мотивації  профспілкового членства обласна Рада Профспілки використовує моральні заохочення. 623 члени обласної організації профспілки за поданням первинних організацій за звітний період нагороджені Почесною грамотою обкому, 47 – відзначені Федерацією профспілок області, 82 профспілкових активіста – Центральною Радою Профспілки, а 16 – Почесною грамотою ФПУ. Найкращі лідери нагороджені Пам’ятними медалями «Захисник вітчизни», «Лідер» та «Чарівна сила України».

Обласна Рада пишається членами Профспілки, їх профспілковими лідерами і відзначає, що в ході звітно-виборних зборів в жодній «первинці» робота не визнана незадовільною.

Задовільну оцінку своєї роботи протягом чотирьох років  поспіль одержувала й обласна Рада Профспілки.

Обласна організація профспілки працівників соціальної сфери України отримала статус репрезентативної. Це дає право бути завжди на вістрі будь-яких подій, представляти та захищати всіх працівників галузі, членів профспілки.

Про свою діяльність обласна Ради надає оперативну інформацію первинним організаціям, на сайті ЦК Профспілки, Міністерства соціальної політики, де створена спеціальна сторінка – «Профспілкове життя».

Не залишає без уваги обласна Рада і членів Ради Старійшин обласної організації – ветеранів праці, яким ми надсилаємо щоквартальну інформацію про діяльність організації Профспілки, як правило, приєднуючи їх до привітань з державними святами, розвиваючи традиції поваги до тих, хто присвятив своє життя служінню справі соціального захисту регіону.

Олександр Цюзік, голова обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України.

 

Про трудові відносини для працюючих студентів

Сьогодні чимало студентів успішно поєднують навчання з трудовою діяльністю. Проте при цьому необхідно пам’ятати, як оформлюватися та працювати виключно в законодавчому полі.

У студента є два шляхи здійснення трудової діяльності: за трудовим або за цивільно-правовим договором.

Трудовий договір відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роботодавець повинен подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку його як платника єдиного соціального внеску повідомлення про прийняття такого працівника на роботу. Заробітна плата, відпускні працівникам, що здійснюють діяльність за трудовим договором, а також виплати, нараховані відповідно до умов такого договору оподатковують в загальному порядку: єдиним внеском за ставкою 22%; податком з доходів фізичних осіб за ставкою 18%; військовим збором за ставкою 1,5%.

До доходу таких громадян, якщо той не перевищує законодавчо встановлену межу (п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ), може бути застосована податкова соціальна пільга за умови своєчасного подання заяви на її використання.

Інший спосіб здійснення трудової діяльності — складання цивільно-правового договору. Цивільно-правовий договір — це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Найпоширенішими серед таких договорів є:

– на виконання робіт (договори підряду);

– на надання послуг.

За цивільно-правовим договором підрядник на відміну від працівника не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу. Якщо з громадянином укладається договір цивільно-правового характеру, то повідомлення до органу ДФС про прийняття працівника на роботу не надається і запис про виконання роботи у трудовій книжці не робиться.

Сума доходу, одержаного платником податку за цивільно-правовим договором, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

Податківці наголошують, що для легально працевлаштованого студента, який навчається за контрактом, існує ще одна важлива перевага. Відповідно до ст. 166 Податкового кодексу України зазначена категорія громадяни може скористатися правом на податкову знижку та повернути частину коштів, сплачених за навчання у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

 

 

Звіти і вибори

Щиро вітаємо!

З обранням на новий термін голову первинної профорганізації співробітників та студентів Подільського державного аграрно-технічного університету, кандидата сільськогосподарських наук Ліщук Світлану Георгіївну. Бажаємо подальших перемог і здобутків на профспілковій ниві, міцного здоровя, оптимізму, натхнення і – мирного неба над головою!

Федерація профспілок області, колеги.