Ні, не можуть, оскільки це є зміною умов праці, а така зміна можлива лише за попереднім повідомленням працівника. Роботодавець зобов’язаний повідомити працівника про зміну умов праці письмово протягом строку, встановленого Кодексом законів про працю України. У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.