Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2017р. становила 1279,4 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 5867 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення (4413 осіб), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 56 живонароджених.

Протягом січня–червня 2017р. на Хмельниччині народилось 5718 немовлят, кількість померлих становила 10131 особу. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,5%), друге – новоутворення (12,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,9%).

 

 

Довідки за телефоном: (382) 79 48 35

Веб-сайт Головного управління статистики у Хмельницькій області: www.km.ukrstat.gov.ua

© Головне управління статистики у Хмельницькій області, 2017