На узгодження до СПО профспілок надійшов проект наказу Держпраці «Про затвердження Методики проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Ця методика визначатиме:

а) обов’язки роботодавця щодо проведення атестації в повній відповідності до вимог чинних законодавчих і нормативно-правових актів України із цих питань;

б) гігієнічну оцінку умов праці та ступінь дії шкідливих виробничих факторів на робочому місці працівника;

в) розроблення заходів роботодавця щодо поліпшення умов праці на підставі результатів атестації, першочергово — на робочих місцях, де відмічається 3-й ступінь дії шкідливого виробничого фактора;

г) підстави надання працівникам передбачених чинними законодавчими актами України й іншими нормативно-правовими актами пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці (умовах праці, що не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм).

Методика затверджуватиме також й форми документів, що складаються в ході атестації робочих місць.

Джерело: www.interbuh.com.ua