Історія

22 жовтня 1948 року у м.Кам’янці-Подільському відбулася перша обласна міжспілкова конференція професійних спілок. 96 делегатів від 91 тисячі членів профспілок обрали Кам’янець-Подільську обласну раду профспілок у складі 21 члена і 7 кандидатів та ревізкомісію із 5 чоловік. Першим головою був обраний Черно Пилип Олексійович.

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 16 січня 1954 року Кам’янець-Подільська область була перейменована у Хмельницьку. У зв’язку з цим Кам’янець-Подільська облпрофрада стала Хмельницькою.

2 лютого 1963 року відбувся четвертий пленум облпрофради, на якому обрані організаційні бюро промислової обласної ради профспілок і сільської обласної ради профспілок.

На першій Хмельницькій міжспілковій промисловій конференції профспілок 9 квітня 1963 року утворена Хмельницька промислова обласна рада профспілок.

На першій Хмельницькій міжспілковій сільській конференції профспілок 11 квітня 1963 року утворена Хмельницька сільська обласна рада профспілок.

19 грудня 1964 року відбувся об’єднаний пленум промислової і сільської обласних рад профспілок, на якому вказані ради були ліквідовані і утворена Хмельницька обласна рада професійних спілок.

20 лютого 1990 року засновано вісник обласної ради профспілок «Слово профспілок» (з січня 1991 року видання перейменовано на вісник Федерації профспілок області «Позиція» і виходить двічі на місяць).

22 січня 1991 року четвертий пленум Хмельницької обласної ради профспілок, керуючись рішеннями ХIХ обласної міжспілкової конференції профспілок області, а також враховуючи пропозиції профспілкових організацій, прийняв постанову вважати повноваження облпрофради вичерпаними. Постановою зборів уповноважених представників профкомів (профспілкових організацій) прийнято декларацію (угоду) про утворення Федерації профспілок Хмельницької області, яку підписали представники членських організацій. На зборах прийнято статут Федерації профспілок області, згідно з яким Федерація є правоприємником обласної ради профспілок.

В березні 2000 року відбулась легалізація Федерації, 17 березня 2000 року було вручено свідоцтво про реєстрацію Федерації профспілок області в обласному управлінні юстиції.

На ІІ, IV, V, VI, VII конференціях профспілок області Головою обирається Харьковський Геннадій Петрович.

Станом на 01.01.2016 року Федерація профспілок області об’єднує 20 членських галузевих профспілкових організацій, до яких входять 112 районних, 13 міських організацій профспілок, 24 районні та міські ради по координації діяльності профспілкових організацій, 2721 первинна профспілкова організація, 170 017 членів профспілок.

При Федерації профспілок області діє Молодіжна рада ФП області (голова – Моштак Микола Володимирович).

 

 Федерація профспілок області керується в своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Статутом Федерації профспілок області.

 

Основні напрямки діяльності Федерації профспілок області:

– домагатися від органів державної влади, роботодавців та їх об’єднань проведення економічної і соціальної політики, яка забезпечувала б права на працю та нормальний життєвий рівень членів профспілок, безумовного виконання законодавства України для забезпечення ефективної діяльності членських і первинних профспілкових організацій;

– координує діяльність профспілкових організацій в області, виражає, представляє та захищає інтереси членів профспілок, членських організацій, що входять до неї, в органах державної влади, місцевого та регіонального самоврядування, судових органах, об”єднаннях роботодавців і громадян, перед власниками, роботодавцями;

– проводить консультації та укладає угоди з органами влади області, сприяє укладанню колективних договорів як механізму регулювання соціально-трудових відносин найманих працівників і роботодавців;

– консультує членські та первинні організації з усіх питань профспілкового руху, подає їм методичну та правову допомогу;

– періодично інформує членів профспілок про свою діяльність;

– здійснює разом з членськими організаціями соціальний і правовий захист профспілкових працівників і активу;

– в інтересах членів профспілок домагається єдності профспілкового руху в області.

 

 

Адреса: 29000, м.Хмельницький, вул.Соборна, 57,

тел.: (0382)79-55-16  т/ф. (0382)76-30-21

E-mail: fpkmo@ukr.net