3 листопада 2016 року на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради України прийнято Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (реєстр.№ 3153 від 18.09.2015).

Донедавна бізнес «потерпав» від численних перевірок з боку державних контролюючих органів, а тому рішення про запровадження у 2014 році мораторію на проведення таких перевірок було сприйнято з великим ентузіазмом у бізнесових колах.

Завдяки мораторію, впровадженому у серпні 2014 року, кількість перевірок при порівнянні останніх кварталів 2013 та 2014 років, за інформацією Державної регуляторної служби України, зменшилася на 98,5%.

Проте, встановлення обмеження на перевірки мало як позитивні, так і негативні наслідки, зокрема, у сфері контролю за додержанням законодавства про працю. Так, за даними Державної служби України з питань праці, в 2015 році було проведено 377 перевірок та виявлено 7537 порушень, тоді як у 2013 році проведено 10191 перевірок і виявлено 117443 порушень, а в 2014 році здійснено 6593 перевірки, за результатами яких виявлено 71556 порушень.

Зменшення кількості перевірок сприяло зростанню в країні заборгованості з виплати заробітної плати. Так, з січня 2015 року по вересень 2016 року заборгованість з виплати заробітної плати зросла з 1 320,1 тис. грн. до 1 902, 3 тис. грн. відповідно, без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

І ось знову 235 народних депутатів під виглядом пом’якшуючого клімату для бізнесу проголосували за продовження мораторію, що, по суті, є забороною на перевірки. Прийнятим Законом передбачено встановити до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Згідно з Законом, до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):

1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі – Державна регуляторна служба));

2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Окрім того, позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.

Законом встановлено, що для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.

Законом також встановлено, що Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду (контролю) оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється.

 

(За матеріалами http://www.dkrp.gov.ua

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56152)

 

 

                                                           Правова та технічна інспекція праці профспілок