Гігієна та охорона праці жінок – неодмінна складова сукупності прав та гарантій осіб у сфері трудового права. Звичайно, чоловіки та жінки є рівноправними. Гендерну рівність затверджено на законодавчому рівні (стаття 24 Конституції України). Однак, законом не заборонено застосовувати пільги до деяких категорій осіб, в тому числі й стосовно жінок. Враховуючи певні особливості жіночого організму, пріоритетність інтересів материнства та прав дитини, законодавець, для осіб жіночої статі, передбачив спеціальні норми в правових актах, що регулюють трудові відносини.

Нормативне регулювання Особливості охорони праці жінок закріплено: в статтях 174-176; 178 ; 181; 184 Кодексу законів по працю; в статті 10 ЗУ «Про охорону праці»; також у ЗУ «Про відпустки» (статті 17; 19).
Робота жінок з вантажами Зокрема, не можна застосовувати жіночу працю на важких, небезпечних, шкідливих роботах. Що стосується залучення жінок до підземних робіт, то їм дозволено доручати виконання тільки певних видів робіт, нефізичних або з санітарно-побутового забезпечення.
granu4 normy
Не можна, щоб жінки підіймали чи переміщували речі з більшою, ніж встановлено законом, масою. Граничні норми маси, які дозволені для переміщення (підіймання) жінками речей, встановлюються центральним органом виконавчої влади з охорони праці (відповідно до граничних норм визначених у прийнятому 10.12.1993 наказі МОЗ № 241). А саме, щодо підйому та переміщення вантажів закріплено наступні гарантії охорони праці жінок:
  • не можна піднімати чи переміщувати речі понад сім кілограмів впродовж зміни;
  • якщо жінка піднімає або переміщує речі, чергуючи це з виконанням інших робіт, маса вантажу може збільшуватися до десяти кілограм;
  • у сумі вага речей, які переміщуються жінкою впродовж кожної години робочої зміни, не має бути більшою ніж 350 кг, якщо вантаж підіймають з робочої поверхні
  • у сумі вага речей, які переміщуються жінкою впродовж кожної години робочої зміни, не має бути більшою ніж 175 кг, якщо вантаж підіймають із підлоги.
  • не можна, щоб особи жіночої статі працювали у нічний час. Проте, дозволяється залучати їх до виконання робіт вночі, якщо вони працюють в таких галузях народного господарства, де це необхідно. Але це можна робити лише певний період, а не постійно.
Робота вагітних та жінок в декретній відпустці
Додаткові гарантії та пільги надаються вагітним жінкам та тим, що перебувають у декретній відпустці або у відпустці по догляду за дитиною до 3 років. Їм, в жодному разі, не дозволено доручати виконання робіт:
  • вночі, у святкові чи вихідні дні;
  • не повинні виконувати надурочні роботи;
  • не можна їздити у відрядження.
Для уникнення шкідливих факторів на здоров’я вагітної жінки, її переводять на легшу роботу. Також можливе зниження норм виробітку чи обслуговування для таких жінок. Звичайно, стан вагітності повинен бути документально підтверджений медичним висновком. Крім цього, на підставі такого документа жінкам надають відпустку у зв’язку із вагітністю та пологами. Така відпустка триває 126 календарних днів та оплачується.
Окрім того, охорона праці жінок забезпечує право жінки на відпустку по догляду за дитиною до трьох років, яка також оплачується.
Якщо дитина хворіє або є інші фактори, що унеможливлюють вихід жінки на роботу, їй можуть додатково надати відпустку по догляду за дитиною до 6 років. Щоправда, така відпустка оплачуватися уже не буде.
Слід зазначити, що період кожної зі згаданих вище відпусток, зараховується до загального стажу, в тому числі безперервного та за спеціальністю.
Варто пам’ятати, що роботодавець не зможе за своїм бажанням звільнити вагітну жінку. Він матиме таку можливість тільки у разі повної ліквідації установи, організації або підприємства, на якому працює вагітна жінка. При цьому, навіть в такому випадку, роботодавець зобов’язаний знайти для такої жінки роботу для подальшого її працевлаштування.
Інші пільги для жінок
Після виходу на роботу жінка не втрачає свого особливого статусу. І за нею зберігається значна кількість пільг. Зокрема, матері (опікунки) двох і більше дітей, що не досягли 15 років, а також жінки, у яких є діти-інваліди, раз на рік можуть скористатися правом на додаткову оплачувану відпустку строком на 5 календарних днів, не враховуючи вихідні.
Вважатиметься дискримінацією відмова у прийнятті на роботу жінки у зв’язку з її вагітністю або через те, що в неї є діти до трьох років. Також вагітність чи наявність дітей до трьох років не може стати причиною зменшення заробітної плати.