Сьогодні, мабуть, неможливо знайти підприємство, що не користується комп’ютерною технікою. А чи всі знають, як безпечно з нею працювати?


У статті розглянуто такі питання:
1) нормативна база охорони праці при роботі з комп’ютерами;
2) особливості охорони праці при роботі з комп’ютером;
3) заходи протипожежної безпеки;
4) безпека серверних кімнат та серверних шаф

У всіх розвинених країнах існують сотні документів, які регламентують вимоги не тільки до комп’ютерів, а й до організації робочих місць з їх використанням. Безконтрольне ж використання комп’ютерної техніки може призвести до негативного впливу на здоров’я користувачів комп’ютерів.
Всесвітня організація охорони здоров’я ще в 1989 р. в офсетній публікації № 99 «Відеодисплейні термінали та здоров’я користувачів» дійшла висновку про те, що робота з використанням персональних комп’ютерів супроводжується зоровим і нервово-емоційним напруженням, негативними зрушеннями в кістково-м’язовій системі людини.

Електронно-обчислювальна машина (ЕОМ; далі — комп’ютер) — обладнання з необов’язковими додатковими пристроями (пристрої для друку, сканери, модеми, блоки безперервного живлення та інші спеціальні периферійні пристрої).
Відеодисплейний термінал (ВДТ; далі — монітор) — частина електронно-обчислювальної машини, що містить пристрій для візуального відображення інформації;
Периферійні пристрої (далі — ПП) — сукупність необов’язкових додаткових пристроїв, які використовуються в процесі діяльності оператора ЕОМ (клавіатура, маніпулятор «миша», дискова система, звукова система, модем, мікрофон, принтер, сканер тощо).

На підприємстві, де експлуатується комп’ютерна техніка, створюється служба охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15 листопада 2004 р. № 255.

Нормативна база

Перелік нормативно-правових актів, які регулюють це питання, досить широкий. Наприклад, ст. 21 Кодексу законів про працю України визначає обов’язки роботодавця щодо забезпечення працівникам комфортних та безпечних умов праці, а ст. 13Закону України «Про охорону праці» закріплює це право з позиції охорони праці. Більшість нормативних актів — акти підзаконного рівня – правила, інструкції, державні санітарні правила і норми (ДСанПІН) тощо, якими врегульовуються окремі моменти щодо власне конструкції комп’ютерної техніки, особливостей облаштування приміщень для роботи з нею та ряду інших вимог.

Як основні можна назвати:
— Наказ Держгірпромнагляду України «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» від 26 березня 2010 р. № 65;
— Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7;
— Примірна інструкція з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 5 вересня 2013 р. № 443.

Особливості охорони праці при роботі з комп’ютером

Комп’ютерне обладнання повинні підключатися до електромережі лише за допомогою справних штепсельних з’єднань і електророзеток заводського виготовлення.

У штепсельних з’єднаннях та електророзетках, крім контактів фазового та нульового робочого провідників, мають бути спеціальні контакти для підключення нульового захисного провідника. Їх конструкція має бути такою, щоб приєднання нульового захисного провідника відбувалося раніше, ніж приєднання фазового та нульового робочого провідників. Порядок роз’єднання при відключенні має бути зворотним.

Не допускається підключати комп’ютерну техніку до звичайної двопровідної електромережі, зокрема з використанням перехідних пристроїв.

Про вимоги до приміщень і робочих місць з комп’ютерами та як діяти у випадку виникнення аварійної ситуації, про заходи протипожежної безпеки та безпеку серверних кімнат та серверних шаф читайте в статті нашого експерта у № 9/2017

Фелікс Слободян, фахівець з охорони праці, юрист

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»