Проблема соціальної відповідальності у закладах бюджетної сфери полягає в створенні всім працівникам гідних умов праці, достойному рівні заробітної плати, впровадженні сучасних методів організації праці, розвитку корпоративної культури. В умовах адміністративної реформи та проведення децентралізації, осучаснений до норм міжнародних стандартів колективний договір є запорукою дотримання високих стандартів безпеки праці, надання працівникам рівних можливостей, індивідуалізація та справедливість оцінки внесків кожного в успішність кінцевого результату; інвестування в людський капітал, надання можливості професійного розвитку і реалізації людського потенціалу.

Так, в форматі «круглого столу» 3 липня 2017 року у приміщенні  Хмельницької обласної ради, відбулася відверта розмова з питань створення спільних представницьких органів установ, закладів, організацій бюджетної сфери та сприяння співпраці утворених територіальних громад зі сторонами соціального партнерства. Захід організовано та проведено відділенням НСПП в Хмельницькій області (далі – Відділення) у співпраці з Громадською Палатою Хмельницької області, за участі представників виконавчої влади, місцевого самоврядування, представників профспілок, керівників та працівників бюджетної сфери, а також трудових арбітрів та незалежних посередників НСПП.

Начальником Відділення Т. Бабич скоординовано роботу по проведенню заходу та розпочато засідання «круглого столу». Під час виступу, зверталась увага на необхідності об’єднати зусилля всіх сторін соціального діалогу, зацікавлених та небайдужих осіб для вироблення пропозицій з осучаснення нових трудових договорів в умовах децентралізації та їх впровадження згідно європейських норм трудового законодавства.

Про особливості роботи бюджетних установ в умовах децентралізації, зазначила у своєму виступі незалежний посередник НСПП М. Хоменко. Увага присутніх була спрямована на можливі чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин у колективах бюджетної сфери через недотримання норм трудового законодавства в частині недосконалості складання та процедури підписання колективного договору. Виступаюча наголосила, що створення спільних представницьких органів установ, закладів та організацій бюджетної сфери є запорукою легітимності колективних договорів.

Учасники та організатори заходу поділились досвідом з впровадження адміністративної реформи в органах місцевого самоврядування та проведення децентралізації і висловили свої побажання представникам влади щодо співпраці з новоствореними територіальними громадами в напрямку юридичної допомоги з укладення нових колективних договорів на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців незалежно від форм власності і господарювання на підприємствах  області, які використовують найману працю.

Зокрема, заступник голови Федерації профспілок Хмельницької області М. Шафінський зупинився на важливих моментах укладання колективного договору як соціального захисту найманої праці, який має включати в себе додаткові взаємні зобов’язання роботодавця і працівників щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Про особливості розробки та впровадження в дію нових типових трудових договорів із врахуванням контрактної форми роботи найманих працівників в комунальних закладах, установах і підприємствах в умовах децентралізації, зазначив у своєму виступі С. Циц – начальник юридичного відділу Хмельницької обласної ради. Він зазначив, що в подальших діях з проведення реформи місцевого самоврядування в області, вбачає удосконалення нормативно-правових актів, в тому числі з питань укладання нових трудових договорів.

Завідувач сектора представництва у Хмельницькій області Д. Трачук висвітлила питання про впорядкування нормативних актів з питань регуляторної політики в об’єднаних територіальних громадах на вимогу норм чинного законодавства України.

При підведенні підсумків засідання «круглого столу», начальник Відділення Т. Бабич акцентувала увагу на необхідності збереження напрацьованого досвіду всіх учасників соціального партнерства, створення сприятливих умов щодо соціально-економічного захисту, прав та інтересів найманих працівників, що є жителями цих громад. Також наголошено, що Відділення декларує свою готовність до активної і системної співпраці в процесі децентралізації влади з органами влади всіх рівнів та громадськістю, з дотриманням прав та інтересів працівників бюджетної сфери.

Усі побажання та пропозиції, які прозвучали у ході засідання «круглого столу», будуть узагальнені та обговорені на черговому семінарі – нараді з участю незалежних посередників та трудових арбітрів НСПП.

стіл 1