Під таким гаслом в Києві під егідою Федерації профспілок України відбулася Всеукраїнська акція щодо посилення соціального захисту працівників та інших категорій громадян в умовах зростання цін на енергоносії і тарифів на житлово-комунальні послуги. Головна мета керівництва ФПУ, голів обласних профоб’єднань, понад десятка тисяч профактивістів, членів профспілок – врахування в проекті Держбюджету-2017 видатків на реалізацію державних соціальних гарантій та недопущення зниження рівня життя населення. В акції взяли участь і декілька сотень подолян – профактивістів, членів профспілок під керівництвом Голови Федерації профспілок Хмельниччини Геннадія Харьковського.
На шляху до Верховної Ради відбувся короткий мітинг під Кабміном. Вимоги до уряду найкраще ілюстрували гасла та плакати учасників: «Вимагаємо для працівників мінімальної зарплати – 3200!»; «Європейським цінам – європейську зарплату!»; «Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!»; «Зростає квартплата – має зростати і зарплата!»; «Ні руйнуванню системи стипендіального забезпечення!»; «STOP політиці дешевої рабсили!»; «Працююча людина не повинна бути бідною»; «Мінімальну зарплату на рівень реального прожиткового мінімуму»; «Підвищення зарплат – шлях до підвищення пенсій та соціальних виплат!».
Далі те ж саме адресувалося й тим, хто засідав у Верховній Раді. Якщо конкретніше: повернення права на пільгове пенсійне забезпечення за списками №1,2; зниження цін на газ, тарифів на житлово-комунальні послуги до обґрунтованого рівня, а також – адекватного підвищення зарплат, погашення заборгованості з їх виплати, належного соціального захисту пенсіонерів, студентської молоді; відновлення соціального страхування щодо оздоровлення працюючих.
Після маршу протесту профспілок 6 липня певні зміни сталися – укладено Генеральну угоду, створено Національний комітет з розвитку промисловості, осучаснено «споживчий кошик», ініційовано двократне підвищення мінімальної зарплати, але низку життєво необхідних кроків виконано не було.
Тож у Резолюції мітингу Всеукраїнської акції профспілок викладено наступні вимоги до ВР України та Уряду:
1)Встановити з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату на рівні реального прожиткового мінімуму, розрахованого на базі оновленого «споживчого кошика» – 3200 грн, забезпечити відповідні видатки у Державному бюджеті–2017.
Вжити конкретні дії для розвитку ефективного, конкурентоспроможного національного виробництва. Зменшити податкове навантаження для малого та середнього підприємництва з метою його збереження.
2)Знизити ціну на природний газ, тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням платоспроможності громадян, забезпечити прозорість і контроль за ціноутворенням.
3)При реформуванні оплати праці забезпечити справедливий розподіл результатів праці, запровадити галузеві стандарти оплати праці, дотримання конвенцій МОП, Європейської соціальної хартії. Внести зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», прийнятого 6 грудня 2016 р., щодо вилучення норм про звуження гарантій оплати праці, стипендіального і пенсійного забезпечення, втручання в автономне право сторін визначати умови оплати праці.
4)Забезпечити в Держбюджеті–2017 кошти для встановлення І тарифного розряду ЄТС у розмірі, що перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб та відповідне фінансування праці 3 млн працівників бюджетної сфери.
5)Не допустити руйнування системи стипендіального забезпечення – стипендію кожному встигаючому студенту.
6)Для ліквідації заборгованості із заробітної плати невідкладно ухвалити законодавчі акти, спрямовані на посилення захисту економічних прав працівників, заснування спеціальної «гарантійної установи виплати боргів», відповідно до європейської практики і конвенцій МОП.
7)Повернути до 1 січня 2017 року десяткам тисяч працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, безпідставно скасоване право на достроковий вихід на пенсію (Списки № 1 і № 2).
8)Забезпечити у 2017 році підвищення мінімальної пенсії з урахуванням фактичного прожиткового мінімуму, провести осучаснення раніше призначених пенсій, скасувати існуючі обмеження на їх виплату для осіб, які продовжують працювати.
9)Повернути у 2017 році працівникам право на санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення за рахунок коштів соцстрахування. Ухвалити на поточній сесії законопроект № 2245.
10)Не допустити руйнації і комерціалізації охорони здоров’я, закриття закладів та звільнення працівників, порушення конституційного права громадян на доступну медичну допомогу.

акція (4)

акція (5)

акція (1)

акція (2)

акція (10)