За ступенем залучення працездатного населення до профспілок, в даний час становить 34%, Канада займає досить високе місце серед індустріально розвинених країн, випереджаючи навіть США, де цей показник знаходиться на позначці нижче 20%. Характерною рисою канадських профспілок є провінційно-галузевий принцип їх формування та функціонування, пов’язаний, в першу чергу, з рівнем економ. розвитку тієї чи іншої провінції, а також із загальною кількістю працівників, зайнятих в певній галузі виробництва. Пропорційне співвідношення членів профспілок за належністю до приватного або державного. сектору вельми умовно. У той же час найбільші канадські профспілкові організації об’єднують працівників державного сектору.

15092286031650x410

Самим найбільшою профспілкою є створений в 1963р. Канадський союз державних службовців (Canadian Union of Public Employees), який об’єднує понад 475 тис. працівників держсфери (система освіти, охорони здоров’я, муніципальні служби, будинки для людей похилого віку, центри соціального забезпечення, дошкільні установи, бібліотеки). Більш 2150 тер. канадських профспілок спираються в своїй діяльності на співпрацю з Союзом.

index

В основі плану дій Союзу – відстоювання прав трудящих в процесі укладення колективних договорів з роботодавцями, захист прав і свобод працівників різних галузей виробництва, боротьба за підвищення рівня життя населення, надання протидії політиці роботодавців по кращого найму робочої сили, не пов’язаної контрактними зобов’язаннями, мобілізація сил проти приватизації державних підприємств і зниження обсягів їх фінансування.

Найбільш пильну увагу Союз приділяє питанням дотримання санітарних норм на робочих місцях і трудового законодавства, недискримінаційного підходу за національною або статевою ознакою при прийомі на роботу. Не останню роль відіграє профспілка при переговорах з роботодавцями щодо розмірів заробітної плати, основних елементів «соціального пакету», умов виходу на пенсію і програм пенсійного забезпечення. Останнім часом в число пріоритетних вийшло питання надання допомоги молоді в працевлаштуванні, боротьби з проявами расизму на робочих місцях, прийняття національної системи охорони і піклування про дітей.

Національний  союз державних  і некваліфікованих робітників (National Union of Public and General Employees) – друга за значимістю організація, що об’єднує 14 незалежних профспілок.  Чисельність профспілки – понад 325 тис. Працівників державного сектору.  Майже 55% членів Національного  Союзу працюють в провінційних установах.  Зростає кількість членів профспілки, зайнятих в приватному секторі виробництва.  В даний час їх чисельність становить близько 30 тис.чол.

index

Відмінність Союзу від інших профспілок – його федеративна система функціонування, при якій членами Національного  Союзу є члени будь-якої організації, що входить в об’єднання профспілки.  Вищим керівним органом є З’їзд Союзу, який скликається раз на три роки, а в перервах між ними – Національна виконавча рада, що складається з керівників всіх профспілок, які входять до Союзу.

Основне своє призначення Союз бачить в проведенні контролю щодо прийняття в Канаді належного федерального  і провінційного законодавства у сфері трудових відносин, дотримання національних стандартів при реалізації програм соціального захисту і охорони здоров’я, оподаткування, пенсій, страхування по безробіттю, умов праці і т.д.

Однією із впливових профспілок в країні є Альянс державних  службовців Канади (The Public Service Alliance of Canada), що нараховує в своїх рядах понад 150 тис. держслужбовців по всій Канаді.  Основна «ніша» Альянсу – виступати в якості агента при переговорах з роботодавцями з питань забезпечення справедливої ​​оплати праці, з надання гарантій членам профспілки на працю, щодо підвищення ступеня безпеки робочих місць, по залагодженню трудових конфліктів з адміністрацією і т.д.  Незважаючи на те, що майже 95% конфліктних ситуацій вдається вирішити без проведення страйків, проте, за рахунок відрахувань членів Альянсу створений спеціальний страйковий фонд, з якого здійснюється компенсація фінансових втрат страйкарів.

PSAC_logo

Структурно Альянс у своїй діяльності спирається на місцеві відділення, які, в свою чергу, входять в так звані  «Виробничі компоненти», незалежно представлені в самому Альянсі.  Така схема побудови дозволяє, на думку керівництва Альянсу, максимально наблизити профспілку до реальних умов праці основної маси трудящих.

Альянс має 7 регіональних представництв і 23 філії, представлений в Канадському трудовому конгресі і через місцеві відділеннях федеральних і територіальних федераціях праці, районних трудових радах. На міжнародному  рівні входить до складу Інтернаціоналу державних службовців (Public Services International).

 

У найбільшій профспілці працівників приватного сектору – Канадському союзі працівників автомобільної промисловості (Canadian Automobile Workers) на сьогоднішній день членами є 250 тис.чол.  Союз представляє інтереси працівників таких галузей промисловості, як автопромисловість і виробництво автозапчастин (34,8%), залізні дороги (5,7%), авіація і космос (5,3%), рибальство (2,3%).

canadian-auto-workers

Є члени Союзу і серед працівників авіакомпаній, гірничого добування, електрозаводів, роздрібної торгівлі, охорони здоров’я і сектора послуг.

Майже 30% членів Союзу – жінки.  Понад 25 тисяч чоловік  – кваліфіковані працівники.  У структуру Союзу входять 282 місцевих відділень і понад 1,6 тис. пунктів з надання допомоги щодо укладення трудових договорів з роботодавцями.  У довідкових матеріалах про Союз особливо підкреслюється той факт, що з 1985 р. чисельність Союзу збільшилася більш ніж в 2 рази.

За допомогою Союзу щорічно проводяться переговори щодо укладення понад 500 колективних трудових договорів, організовуються курси перепідготовки для більш 1,5 тис. працівників, залучається понад 4 тис. нових членів Союзу.

Канадський трудовий конгрес (Canadian Labour Congress) – утворене в 1956р.  національне  профспілкове об’єднання, до складу якого входить більшість канадських профспілкових організацій. Представляє інтереси 2,3 млн. працюючого населення країни.  У його структуру входять 12 провінційно-територіальних федерацій і 125 районних трудових рад. Штаб-квартира розташована в Оттаві.

250px-Canadian_Labour_Congress_Logo

 

Діяльність Конгресу направлена ​​на прийняття в країні справедливого трудового і податкового законодавства, поліпшення систем охорони здоров’я, освіти, соціального захисту і пенсійного забезпечення працюючих, проведення програм по створенню нових робочих місць, професійної перепідготовки, щодо усунення дискримінації та расизму в трудових відносинах. Здійснюється тісне співробітництво з Міжнародною організацією праці ООН і Міжнародною  конфедерацією незалежних профспілок (International Confederation of Free Trade Unions).

Вищим органом Конгресу є Конференція. яка скликається раз на три роки, і на якій приймаються всі основні рішення.  На ній обираються президент, скарбник і 2 виконавчих віце-президента.  Між конференціями керівництво здійснює Виконавча рада. Останнім часом Конгрес проводить активну роботу з активістами жіночого руху, антиглобалістами, людьми похилого віку, церковними діячами, борцями за мир і охорону навколишнього середовища у відстоюванні соціально-економічних вимог цих груп населення.

Традиційно, самостійними залишаються профспілки Квебека. Вони об’єднані в провінційні організації – Конфедерація національних профспілок, Квебекська федерація праці, Союз виробників сільськогосподарської продукції, Квебекська корпорація вчителів, Конфедерація демократичних профспілок.

Близько 20% канадських профспілок (в основному дрібні регіональні організації) не входять в жодні об’єднання, зберігаючи повну організаційну  самостійність.

У тісній співпраці з профспілками комплексним вирішенням питань трудових відносин займається Федеральне Міністерство праці, яке не тільки реалізовує відповідну національну програму, а й розробило і проводить з 1991 р.  в життя «Програму партнерства з контролю над трудовим процесом». У ній передбачено фінансування з держбюджету інноваційних пілотних проектів з вироблення нових підходів до взаємовідносин працівників і роботодавців, створення прийнятних умов для праці. Максимально виділена сума складає 100 тисяч канадських доларів.  В середньому ж вартість проектів не перевищує 10-50 тис.дол.  на термін не більше 2 років.

Канадські профспілки представлені у великій політиці. У 1961р. за рахунок коштів Канадського трудового конгресу і Федерації кооперативного співдружності була створена Нова демократична партія (соціал-демократичної орієнтації), яка представлена ​​в Парламенті Канади і займає 4 місце в рейтингу політичних  партій країни.

ndp-svg-npd-canada-14