Закон України «Про соціальний діалог в Україні» надає нового імпульсу для розвитку соціального діалогу в Україні, адже він створює стимул для профспілок та організацій роботодавців, які на сьогодні не відповідають критеріям репрезентативності більш активно і плідно працювати над розширенням існуючого складу членів організації, а репрезентативних суб’єктів спонукає до дій із зміцнення своїх позицій.

Такий підхід посилює «здорову» конкуренцію між цими громадськими організаціями, що, як результат, позитивно впливає на відстоювання та захист прав їх членів.
Відповідно пункту 2 статті 7 Закону України «Про соціальний діалог» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 28, ст.25), підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється Національною службою посередництва і примирення та її Відділеннями один раз на п’ять років.
З метою забезпечення здійснення соціального діалогу, відділення НСПП в Хмельницькій області постійно проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності громадських організацій та її підтвердження на територіальному рівні.
Так, виконуючи свої законні функції та повноваження, начальником Т. Бабич та заступником начальника Г. Шинкаренко відділення НСПП в Хмельницькій області(далі – Відділення) 30 червня було проведено робочі зустрічі із головою Федерації профспілок Хмельницької області Г. Харьковським та головами профспілкових організацій Федерації профспілок Хмельницької області.
В ході цих зустрічей фахівці Відділення надали роз’яснення того, що профспілки, їх організації та об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання мають право звертатися до Відділення для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.
Також, поінформовано, що відповідно пункту 3 статті 4 Закону України «Про соціальний діалог» для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод в тристоронніх або двосторонніх органах, склад суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності.
Як результат, у зв’язку із закінченням дії термінів підтвердження репрезентативності Федерації профспілок Хмельницької області, працівники Відділення надали відповідні консультації та провели методичну роботу з представниками профспілок.
Результати робочих зустрічей сприяли подальшому поглибленню взаємопорозуміння між їх учасниками, зміцненню ділових зв’язків з профспілковими організаціями області, а отримана інформація в процесі цих зустрічей стала корисною, як для фахівців Відділення, так і для профспілок територіального рівня.