Проходження медичних оглядів обумовлено нормами статей 169 та 191 КЗпП, а також статті 17 Закону України «Про охорону праці», а їхнє проведення та організація відбуваються відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.07 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»  (далі Порядку № 246).

Положення цього документа поширюється на юридичних, фізичних осіб незалежно від форми власності, у тому числі підприємців, які використовують найману працю (роботодавців), а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (підпункт 1.2 пункт І Порядку № 246).

На обов’язковий медичний огляд роботодавцеві потрібно направити:

  1. Всіх працівників при прийомі на роботу (попередній медогляд);
  2. працівників , зайнятих на важких роботах;
  3. працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
  4. працівників, зайнятих на роботах, де існує потреба в професійному доборі;
  5. осіб віком до 21 року.

На підставі підпункту 3.1 пункту 3 Порядку № 246 роботодавець має організувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, і подає ці данні Управлінню Держпраці у Кіровоградській області.

Після того, як будуть вивчені умови праці, роботодавцю разом із Управлінням Держпраці у Кіровоградській області потрібно визначити категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду. Для цього роботодавець щорічно подає заяву до Управління Держпраці у Кіровоградській області, на підставі якої визначаються категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду.  До 1 грудня  складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1 до Порядку № 246.

На підставі акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (форму наведено в додатку 2 до Порядку № 246) на паперовому та електронному носіях та погоджує їх в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду особи), другий – надсилається до лікувально-профілактичного закладу (далі ЛПЗ), у якому проходитиме медогляд, третій – до Управління Держпраці, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Для проведенняпопереднього(періодичного) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з ЛПЗ та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, ЛПЗ складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і Управлінням Держпраці у Кіровоградській області.

У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні , інші дослідження та лікарі, які залучаються до їхнього проведення. Для проходження медичного огляду працівник пред’являє в лікувальний заклад паспорт або інший документ, що посвідчує його особу та Медичну карту, при попередньому медогляді пред’являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою (форму наведено в додатку 3 до Порядку № 246). В разі необхідності проходження наркологічного чи психіатричного оглядів  повинні надати медичному закладу відомості (довідку, сертифікат) про їхнє проходження.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) комісія медичного закладу оформляє заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (форму наведено в додатку 9), який складається у шести примірниках – один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медичний огляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілки, профпатологу, Управлінню Держпраці у Кіровоградській області, робочому органу виконавчої дирекції Фонду. Термін зберігання заключного акта 5 років.

Автор: Наталя Струтинська, головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці

http://oppb.com.ua/news/shche-raz-pro-organizaciyu-provedennya-medychnyh-oglyadiv-robotodavcem