Головне управління статистики повідомляє про основні показники соціально – економічного становища Хмельницької області в січні 2017 року.

Демографічна ситуація та соціальний захист

 За попередніми даними чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 січня 2017р. становила 1285,3 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж 2016р., чисельність наявного населення скоротилась на 9145 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення в 2016р. було його природне скорочення (7239 осіб), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених.

Протягом 2016р. на Хмельниччині народилось 12743 немовляти, кількість померлих становила 19982 особи. Природне скорочення спостерігалось у всіх містах і районах області, крім міст Хмельницького та Нетішина.

У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 28,4 тис. домогосподарств (на 3,3 тис., або 13,0% більше порівняно з січнем 2016р.), з них у міських поселеннях – 16,3 тис., у сільській місцевості – 12,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні 2017р. становила 49,0 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 24,8 млн.грн, у сільській місцевості – 24,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні 2017р. становив 1728,6 грн, що на 13,4% більше в порівнянні з січнем 2016р.

Крім того, в січні 2017р. 1,3 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Загальна сума цих субсидій становила 2,8 млн.грн, з неї в міських поселеннях –      0,3 млн.грн, у сільській місцевості – 2,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної в січні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2143,3 грн.

Упродовж січня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 587,0 млн.грн (81,6% нарахованих за цей період сум).

На кінець січня 2017р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 57,0 млн.грн, за газопостачання – 39,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 0,4 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

 За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних упродовж січня 2017р. збільшилась на 17,6% і на кінець місяця становила 18,6 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 43,2% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з груднем 2016р. зріс на 0,4 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 2,4% населення працездатного віку (у міських поселеннях та сільській місцевості – 1,7% та 3,4% відповідно).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. збільшилась в 2,6 раза і на кінець місяця становила 1464 од (у січні 2016р. – 553 од).

У загальній кількості вакансій кожна третя була в переробній промисловості, в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна одинадцята – в сільському, лісовому та рибному господарстві.

За професійними групами найбільший попит на кінець січня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом – 29,0% від загальної кількості заявлених вакансій, ще 24,9% – на працівників сфери торгівлі та послуг, 19,7% – на робітників із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакансію) протягом січня 2017р. зменшилось із 28 до 13 осіб і коливалося від 2 осіб у м.Хмельницькому до 121 особи у Теофіпольському районі.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж січня 2017р., становила 13,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1992,4 грн, що на 37,7% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 Доходи населення

У січні 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 і більше осіб) становив 5027 грн, що в 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн) і на 48,1% більше порівняно з січнем 2016р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці області відповідно в 1,5 та 1,6 раза. Найнижча заробітна плата спостерігалася в закладах з тимчасового розміщування й організації харчування та на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (відповідно 59,6% та 74,3% від середнього рівня по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. – збільшився на 30,9%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 лютого 2017р. становила 1,9 млн.грн (0,1% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р.), що на 1,3% менше, ніж на 1 січня 2017р.

На початок лютого 2017р. на економічно активних підприємствах вчасно не отримав заробітну плату 31 працівник. Кожному з них не виплачено в середньому по 6548 грн, що на 30,3% більше від середньої заробітної плати за січень 2017р.

 Правосуддя та злочинність

 За повідомленням прокуратури області, протягом січня 2017р. обліковано 1267 кримінальних правопорушень (на 1,9% менше, ніж у січні 2016р.). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,2% (на 3,9 в.п. більше в порівнянні з січнем 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня 2017р. обліковано 2 очевидні умисні вбивства та замахи на вбивство (в 2,0 раза менше, ніж у січні 2016р.), 7 умисних тяжких тілесних ушкоджень (в 1,8 раза більше).

Порівняно з січнем 2016р. кількість випадків крадіжок (622), розбоїв (3) та грабежів (33) зменшилася відповідно на 4,6%, 40,0℅ та 2,9℅, хабарництва (4) не змінилась, шахрайств (156) збільшилась на 25,8%.

Від кримінальних правопорушень у січні 2017р. потерпіло 1034 особи (на 12,4% менше, ніж у січні 2016р.), серед яких 358 жінок, 31 особа похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 21 неповнолітній та 12 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,9%) від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 35,5% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 42 особи, з яких 9,5% загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинули 15 осіб, з числа яких по 13,3% умисно вбито та загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявлено 85 осіб, які вчинили злочини, з них 12 – жінки. У загальній кількості виявлених осіб 31,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, більше половини з яких мали незняту або непогашену судимість, 7,1% вчинили злочин у групі, 11,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 69,4%, безробітних – 10,6%.

 Внутрішня торгівля

 Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) в січні 2017р. становив 1254,1 млн.грн, що на 2,0% більше обсягу січня минулого року.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні 2017р. становив 701,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,0% більше обсягу січня 2016р.

Капітальні інвестиції

 У січні–грудні 2016р. підприємствами області в розвиток економіки за рахунок усіх джерел фінансування внесено 8770,0 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 23,4% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2015р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 59,3% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 38,2%.

У нематеріальні активи вкладено 0,3% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 42,8% загального обсягу. Частка коштів населення, витрачених на будівництво житла, становила 38,8%, залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, – 5,8%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 9,9% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (29,8%), промисловості (23,0%), сільського, лісового та рибного господарств (19,8%), будівництва (13,1%).

 Сільське господарство

За січень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2016р. становив 102,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 103,0%, у господарствах населення – 101,5%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 9,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,0% більше, ніж у січні 2016р., вироблено 34,7 тис.т молока (на 3,0% більше) та 94,1 млн.шт яєць (на 2,1% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2017р. у всіх категоріях налічувалося 232,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 135,6 тис. корів, свиней – 329,2 тис., овець та кіз – 27,4 тис., птиці всіх видів – 9,3 млн. голів. Поголів’я великої рогатої худоби в порівнянні до 1 лютого 2016р. зменшилось на 0,2%, у т.ч. корів – на 0,7%, свиней – на 0,5%, проте кількість овець та кіз збільшилася на 4,0%, птиці – на 22,3%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень 2017р. порівняно з січнем 2016р. збільшився в 3,9 раза у т.ч. продукції рослинництва – в 9,9 раза, тваринництва – на 7,3%.

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень 2017р. порівняно з січнем минулого року збільшились на 33,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 39,1%, тваринництва – на 32,8%.

На 1 лютого 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 1018,4 тис.т зерна (на 17,2% більше проти 1 січня 2016р.), у т.ч. 455,3 тис.т пшениці, 159,8 тис.т ячменю, 375,9 тис.т кукурудзи, 8,6 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 497,1 тис.т зерна (на 35,2% більше), у т.ч. 234,8 тис.т пшениці, 82,7 тис.т ячменю, 156,9 тис.т кукурудзи, 5,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 521,3 тис.т зерна (на 4,0% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 102,2 тис.т (у 3,3 раза більше, ніж на 1 січня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 31,2 тис.т (в 2,6 раза більше), на підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання, – 71,0 тис.т (в 3,7 раза більше).

Промисловість

 Індекс промислової продукції за підсумками січня 2017р. у порівнянні з січнем 2016р. становив 103,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня 2016р. збільшився на 38,4%.

На підприємствах переробної промисловості в січні 2017р. виробництво продукції збільшилось на 1,0%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 23,0%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 14,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 3,8%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції – на 1,7%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у машинобудуванні на 13,9%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня 2016р. збільшились на 4,8%.

У січні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,8 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 2,0 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (46,6%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (17,2%), виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльность (17,0%).

В області 49,7% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 18,1% – м.Нетішина, 7,8% – Кам’янець-Подільського району.

 Будівництво

У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 50,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2016р. становив 90,7%.

Збільшилось будівництво інженерних споруд на 33,3%, нежитлових будівель – на 3,4%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 29,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 82,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний та капітальний ремонти – 14,6% та 3,4% відповідно.

Більше половини (59,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельниками м. Хмельницького.

У 2016р. прийнято в експлуатацію 404,8 тис.м2 загальної площі житла, що на 13,6% менше, ніж у 2015р. Майже дві третини (65,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 34,3% – в одноквартирних будинках та 0,1% – у гуртожитках.

У цілому по області прийнято в експлуатацію 4,8 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 80,0 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 138,9 м2, у міських поселеннях – 75,4 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 14,5 тис.м2, що на 43,7% менше порівняно з 2015р.

Завершені також будівництво та реконструкція інших об’єктів соціальної сфери, зокрема, прийнято в експлуатацію учбово-лабораторну будівлю вищого навчального закладу на 328 м2 загальної площі, школу-дитячий садок на 26 місць, дошкільний заклад на 30 місць, лікарню на 60 ліжок, пункти медичного обслуговування на 115 відвідувань за зміну та  спортивні зали тренувальною площею 1451 м2.

Серед виробничих об’єктів і потужностей прийнято в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, силосні та сінажні споруди 8,4 тис.м3, зернофуражні сховища 144,0 т одночасного зберігання, зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти 46,1 тис.т, приміщення для свиней (кількість скотомісць) на 500 од, гаражі, сараї та навіси для зберігання сільськогосподарських машин та реманенту площею 4860 м2, а також будівлі торгових центрів, універмагів, магазинів торговою площею 23,0 тис.м2, їдальні, кафе, закусочні та ресторани і бари на 183 та 30 посадочних місць відповідно та інші.

Транспорт

У січні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 110,3 млн.ткм, або 109,8% від обсягу січня 2016р. Перевезено 579,0 тис.т вантажів, або 104,4% від обсягу січня минулого року.

У січні 2017р. автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 97,0 млн.пас.км, або 110,2% від обсягу відповідного місяця попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 9,6 млн. пасажирів, або 110,5% від обсягу січня 2016р.

Міським електротранспортом перевезено 3,1 млн. пасажирів, що на 24,7% більше, ніж у січні попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

 У 2016р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 314,4 млн.дол. США і 325,5 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт зменшився на 21,7% (87,2 млн.дол.), імпорт – збільшився на 25,6% (66,2 млн.дол.). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 11,1 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,97.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 99 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 154,1 млн.дол., або 49,0% від загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з 2015р. на 36,8 млн.дол. (19,3%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Румунії, Австрії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Молдови, Білорусі, Індії, Грузії, Туреччини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2015р. збільшилась частка електричних машин; насіння і плодів олійних рослин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; цукру і кондитерських виробів з цукру; їстівних плодів та горіхів; солі, сірки, земель та каміння; ниток синтетичних або штучних; продукції борошномельно-круп’яної промисловості; чорних металів; залишків і відходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка зернових культур; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; меблів; керамічних виробів; приладів та апаратів оптичних, фотографічних.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 167,9 млн.дол., або 51,6% від загального обсягу, та збільшився проти 2015р. на 23,4 млн.дол. (16,3%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Саудівської Аравії, Туреччини, Російської Федерації, США, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки;  добрив; меблів; їстівних плодів та горіхів. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; електричних машин; бавовни; чорних металів; солі, сірки, земель та каміння; зернових культур.

У 2016р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 19,3 млн.дол. США і 9,5 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт зменшився на 14,3% (3,2 млн.дол.), імпорт – на 6,9% (0,7 млн.дол.). Додатне сальдо становило 9,8 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,03.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 68 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу становив 17,8 млн.дол., або 92,6% від загального обсягу експорту, та зменшився проти 2015р. на 4,3%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Бельґія, Велика Британія, Естонія, Італія, Фінляндія, серед інших країн – Швейцарія.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів (55,4%) і транспортні послуги (39,3%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу становив 8,1 млн.дол., або 85,8% від загального обсягу імпорту, та зменшився проти 2015р. на 4,5%.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди, Кіпр, Бельґія, Чехія, серед інших країн – Російська Федерація, Білорусь.

Основу структури імпорту становили ділові послуги (39,7%) від загального обсягу імпорту та послуги, пов’язані з подорожами (18,2%).

 Споживчі ціни

 Індекс споживчих цін у січні 2017р. відносно попереднього місяця по області дорівнював 101,2% (у січні 2016р. – відповідно 100,7%).

На споживчому ринку області в січні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 12,9%) подорожчали овочі, а саме: огірки – в 1,6 раза, помідори – на 39,8%, картопля, буряк, морква, капуста – на 11,4–0,7%. На 6,3–2,3% підвищилися ціни на яловичину, сири, фрукти, маргарин, сметану, молоко, кисломолочну продукцію, сало, на 1,6–0,8% – на хліб, продукти переробки зернових, свинину, цукор, кондитерські вироби з цукру та борошна. Водночас на 3,9–0,8% подешевшали яйця, оливкова олія, кава.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшилися на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,5%. У той же час дещо знизились ціни на алкогольні напої (на 0,1%).

Одяг і взуття подешевшали на 1,9%: взуття – на 2,0%, одяг – на 1,9% (серед них для чоловіків – відповідно на 3,0% та 1,3%, для жінок – на 0,9% та 2,3%, для дітей – на 4,2% та 2,3%).

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося за рахунок збільшення вартості товарів та послуг з утримання та ремонту житла на 1,3%, зокрема, установлення металопластикових вікон – на 7,0%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 0,8%. Більшим було зростання цін на ремонт побутової техніки, електроінструменти та домашній текстиль (на 4,6%, 2,1% та 1,2% відповідно). З побутової техніки підвищення на 1,8–0,7% зазнали ціни на обігрівачі, електрочайники, пилососи, навпаки, дешевшими на 1,7–0,2% стали кондиціонери повітря, праски, холодильники, плити.

У сфері охорони здоров’я зростання цін становило 0,8%, що зумовлено збільшенням вартості послуг лікарень та амбулаторних послуг відповідно на 2,2% та 1,7%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,4% спричинено подорожчанням автомобілів на 5,0%, транспортних послуг – на 4,1%, палива та мастил – на 2,7%.

На зростання цін у сфері зв’язку (на 1,1%) вплинуло збільшення абонентної плати за користування мережею Інтернет на 4,3%.

У сфері відпочинку та культури ціни зросли на 0,5%, зокрема, на 3,7% подорожчали туристичні послуги. Разом з тим аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації подешевшали на 0,6%, з них планшети – на 1,0%, телевізори – на 0,8%.

Через збільшення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 15,2% послуги освіти подорожчали на 1,7%..

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова