Кабінет охорони праці є організаційним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з питань промислової безпеки та охорони праці серед працюючих, інформування працівників про їх права і обов’язки в галузі охорони праці, поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці, профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань.

Сьогодні нормативно не закріплено обов’язок суб’єктів господарювання створювати кабінет охорони праці. Вирішення даного питання покладається на розсуд роботодавця. Типове положення про кабінет охорони праці визнано таким, що втратило чинність, згідно наказу Держгірпромнагляду від 2 жовтня 2007 року за № 235.

Однак, в Типовому положенні про службу охорони праці, все ж визначено, однією із функцій даної служби організацію роботи кабінету з охорони праці. Також, згадується про кабінет охорони праці в Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Зокрема, відмічено, що проведення вступного та позапланового інструктажу здійснюється в кабінеті охорони праці.

У зв’язку із визнанням не чинним Типового положення про кабінет охорони праці у 2008 році наглядовим органом з нагляду за охороною праці та промисловою безпекою було розроблено для роботодавців, які бажають створити такий кабінет Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці.

Слід відмітити, що окремими відомствами розроблені свої Положення про кабінет охорони праці. До прикладу, в Міністерстві освіти і науки України затверджено Положення про кабінет охорони праці професійно-технічного навчального закладу (ПТНЗ). Вимоги Положення поширюються на всі ПТНЗ незалежно від форм власності та підпорядкування. Розроблене власне Положення про кабінет охорони праці і Міністерством охорони здоров’я України для установ, закладів, підприємств, що безпосередньо йому підпорядковані. Ці відомчі положення чинні і згідно них створюються кабінети охорони праці й організовується їх робота.

Згідно згаданих вище Рекомендацій, кабінет промислової безпеки та охорони праці доцільно створювати на підприємствах з чисельністю 100 й більше працівників, і де специфіка виробництва вимагає проведення з персоналом великого обсягу робіт з питань охорони та безпеки праці. На невеликих підприємствах та в структурних підрозділах може бути створено куточок охорони праці. Також, можуть обладнуватися пересувні кабінети чи куточки, якщо виробнича діяльність суб’єкта господарювання має пересувний характер або працівники перебувають на тимчасових ділянках роботи (наприклад, при роботі вахтово-експедиційним методом).

Приміщення кабінету має відповідати вимогам будівельних норм і правил. Його площа визначається із розрахунку працюючих:

  • до 1000 осіб — 24 м2,
  • більше 1000 — додається 6 м2.

Оцінку необхідної площі можна вивести на основі розрахунку потреби в навчанні з питань охорони праці протягом календарного року. Для нових виробничих об’єктів, або тих що реконструюються, місце розташування кабінету потрібно визначати на стадії проектування.

Куточок створюється у вигляді стенду, екрану, комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням. Для нього може виділятися як окреме приміщення, так і обладнуватися частина приміщення загального призначення.

Важливо, щоб на підприємстві було забезпечено вільний доступ працівників до кабінету промислової безпеки та охорони праці протягом робочого часу, принаймні упродовж однієї робочої зміни. Адже, в першу чергу кабінет створюється як об’єкт інформування працівників про їх права і обов’язки в галузі безпеки праці, стан умов і охорони праці на підприємстві, на конкретних робочих місцях. Дає розуміння про засоби колективного та індивідуального захисту. Тут зібрана інформація про випадки виробничого травматизму і професійних захворювань та вжиті заходи щодо їх попередження. Кабінет, при можливості, постійно поповнюється новоприйнятими нормативно-правовими актами з охорони праці. Інформація про найновіші надходження доводиться до працівників. Це дає можливість кожному детально ознайомитися та опрацювати відповідні нормативно-правові акти і організувати свою роботу згідно їх вимог.

Досить ефективним є проведення в кабінеті охорони праці, обладнаному наочністю та технічними засобами, лекцій, семінарів, бесід, консультацій, оглядів-конкурсів, перегляду тематичних кіно- та відеофільмів. Серед наочності значну роль відіграють інформаційні стенди, що пропагують позитивний досвід роботи створення здорових і безпечних умов праці.

Згідно вимог Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці вступний та позаплановий інструктажі проводяться з працівниками в кабінеті охорони праці. Оскільки в кабінеті створені всі умови для найефективнішого засвоєння працівниками вимог інструкцій. Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці в приміщені кабінету дає можливість проводити тренувальні заняття правил поведінки під час виникнення аварій, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, використовуючи при цьому тренажери, макети, манекени, засоби індивідуального та колективного захисту.

Куточок з охорони праці структурного підрозділу підприємства може додатково містити інформацію про:

  • плани роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці підприємства;
  • графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці;
  • виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах;
  • наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо.

Виходячи із завдань покладених на кабінет охорони праці він має бути відповідно оснащений з урахуванням специфіки діяльності підприємства. Зокрема, як показує практика, найбільш важливо забезпечити кабінет бібліотечним фондом, який включатиме законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Першочерговим також є обладнання цього осередку наочними посібниками, плакатами, стендами, схемами, макетами, моделями, тренажерами, кіно-, відео- і діафільмами, комп’ютерним обладнанням з відповідним програмним забезпеченням. В кабінеті обов’язково розміщуються зразки засобів індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки, що застосовуються на підприємстві, прилади та пристрої безпеки, засоби та пристрої для проведення практичних занять з безпечного ведення робіт, інше обладнання.

Організацією роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці займається відповідальна особа. Зазвичай це спеціаліст служби охорони праці підприємства або інша особа, яка призначається наказом роботодавця. Вона не лише організовує і забезпечує належне функціонування та обладнання кабінету, а й налагоджує зв’язки з іншими підприємствами, закладами освіти та науковими установами з питань навчання та пропаганди безпеки та охорони праці.

Щодо витрат на створення, оснащення та оформлення кабінету промислової безпеки та охорони праці підприємства, то вони включаються до витрат підприємства як це визначено Переліком заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат. Зокрема, пунктом 3 Переліку передбачено «…оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці».

Те що витрати на створення кабінету охорони праці є виправданими сумнівів не викликає. Однак, скільки це буде коштувати? Таке питання виникає найперше в кожного суб’єкта господарювання.

В умовах сьогодення вартість створення кабінету охорони праці може бути кардинально різною від відносно невеликої суми до значних затрат. Все залежить від вміння керівника та відповідних фахівців підприємства знайти серед великого різноманіття пропозицій продукції, для оснащення кабінету охорони праці, найдешевші та найвигідніші варіанти.

Зазначені організаційні та комерційні питання на перший погляд можуть насторожити керівника підприємства щодо створення кабінету охорони праці. Однак, вони не є основними. Головне оцінити позитив функціонування такого кабінету, покласти за мету його створення і почати з малого: виділити кімнату, зосередити в ній вже наявні засоби з охорони праці на підприємстві, що можливо — виготовити самостійно, й у подальшому поступово насичувати по можливості кабінет. При цьому нехай не одразу, а за кілька років він все ж буде створений, а позитивний результат від цього не змусить на себе чекати.

Автор: Тетяна Жмуд

 

Джерело: km.dsp.gov.ua