13 липня 2020 року, в рамках реалізації засадничих принципів укладеної Угоди про співпрацю, з метою недопущення ескалації конфліктних ситуацій та сприяння розвитку соціального діалогу, відбулася узгоджувальна зустріч начальника відділення НСПП в Хмельницькій області Тетяни Бабич із Головою Федерації профспілок Хмельницької області Геннадієм Харьковським з питань соціально-економічного розвитку Хмельниччини, стану укладення та виконання колективних договорів, угод, а також врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області.

Під час зустрічі проаналізувано підсумки соціально-економічного розвитку Хмельницької області у I півріччі 2020 року та обговорено шляхи покращення соціально-трудових відносин на підприємствах, установах та організацій регіону у 2020 році. Окрім того, визначені основні пріоритети щодо ефективного вирішення конфліктних ситуацій та колективних трудових спорів (конфліктів), а також усунення причин їх виникнення.
При цьому, Бабич Т.Л. зауважила, що поряд з негативниим впливом на роботу підприємств регіону зовнішніх чинників зумовлених продовженням бойових дій на Сході України, глобальною фінансовою кризою, а також наслідкиами поширення пандемії коронавірусу COVID-19, що призвели до рецесії світової економіки і значного уповільнення економічної активності в Україні, на стан та динаміку соціально-трудових відносин на підприємствах області також вплинули низькі темпи економічного зростання, безробіття, дефіцит робочої сили на ринку праці, зменшення доходів місцевих бюджетів, проблеми з практичною імплементацією започаткованих реформ тощо. Саме з урахуванням усіх цих викликів необхідне поглиблення взаємодії відділення НСПП в Хмельницькій області зі сторонами соціального діалогу задля ефективного вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів, попередження страйків та інших акцій соціального протесту.
У ході зустрічі Геннадій Харьковський відзначив позитивну роль у вирішенні проблемних питань Федерації профспілок Хмельницької області та Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, які у взаємодії з відділенням НСПП в Хмельницькіій області сприяють врегулюванню КТС(К) та домагаються від органів державної влади, роботодавців та їх об’єднань проведення економічної і соціальної політики, яка забезпечувала б права на працю та нормальний життєвий рівень працівників.

О. Форесь, головний спеціаліст
відділення НСПП в Хмельницькій області