Історія створення та діяльності профспілки працівників державних установ на Хмельниччині співпадає з періодами революційних подій на Поділлі у 1917 році та Громадянської війни 1918 – 1922 років. Саме в цей період зароджується профспілковий рух у новостворених органах державної влади та державних установах, які створювались владними структурами.

32808460_913373448844826_6428744951739187200_n

У державному архіві Хмельницької області зареєстровані і зберігаються окремі документи Шепетівської окружної філії професійної спілки радянських і торгівельних службовців за період 1923 – 1930 років, які дивом вціліли під час Великої Вітчизняної війни. Зокрема, зберігся протокол урочистого засідання від 25 вересня 1924р., присвяченого 5 – річному ювілею Шепетівської окружної професійної спілки радянських і торгівельних службовців. Доповідь на цьому засіданні зробив голова окружної профспілки радянських і торгівельних службовців тов. Оконь.

Як видно з архівних документів,  Шепетівська окружна професійна спілка радянських і торгівельних службовців була створена ще у вересні 1919 року. До її складу входили осередки ( первинні профорганізації) районних, міських виконкомів, органів міліції Шепетівського, Славутського, Берездовського, Ізяславського, Білогірського, Старокостянтинівського, Грицівського, Полонського районів та Кривінської митниці, які входили на той час до Шепетівського адміністративного округу Волинської губернії. Аналогічні профспілкові структури діяли у південних районах Кам’янець – Подільської губернії , але, на жаль, архівні документи не збереглися.

В подальшому на основі  первинних профорганізацій Шепетівської окружної філії професійної спілки радянських і торгівельних службовців у 30- х роках створювались окремі професійні спілки радянських ( державних установ) і торгівельних працівників.

Жодних установчих та статутних документів профспілки в архіві не збереглося. З протокольних та інформаційних матеріалів того часу відомо, що професійні спілки держслужбовців вирішували питання економіки, тарифних угод, видачі заборгованої зарплати, врегулювання конфліктних ситуацій в трудових колективах між працюючими та роботодавцями, створення кас взаємодопомоги, культмасової роботи в колективі, ліквідації неписемності серед працюючих та інші гуманітарні питання, співзвучні із сучасними профорганізаціями держустанов.

Після звільнення області від фашистських загарбників у липні 1944 року відновилася діяльність профспілкових організацій. У цей період обком профспілки об’єднував 14 організацій профспілки і 37 раймісцевкомів. В установах та організаціях, які входили до складу профспілки, працювало 4453 чол., з них 1667 чол. були членами профспілки.

21.02.64р. головою Хмельницького обкому профспілки працівників державних установ Григорієм Мироновичем Котіком у Хмельницький міський архів  були здані документи галузевої профспілки за 1944 – 1959 роки.

За 1944 рік в архіві зберігаються три документальних матеріали :

Постанови ЦК профспілки за 1944р.

Номенклатура справ обкому профспілки за 1944р.

Штатний розклад обкому профспілки  на III і IV квартал 1944р.

Документи підписані головою ЦК профспілки т. Валієвим, секретарем ЦК

т. Бредак, гол. бухгалтером –т. Бессоновою.

За 1945 рік в оригіналі досліджений протокол,  доповідь і постанова II конференції комітету профспілки працівників державних установ  Кам’янець – Подільської області за період з 28 червня 1944р. по 15 липня 1945р.  З доповіддю виступав голова оргбюро профспілки працівників державних установ  Кам’янець – Подільської області т. Шуляк  ( ім’я, по батькові невідоме), обраний на II конференції . Секретарем у цей час була т. Ярошенко.

З матеріалів II конференції можна виділити такі напрямки роботи облпрофорганізації профспілки держустанов:

– виробничо-масова робота;

– культурно-масова робота ;

– робота з дітьми ;

– робота спорттовариства “Більшовик”;

– житлово – побутова робота;

– робота громадського контролю за їдальнями, магазинами і підсобними

господарствами ;

– допомога сім’ям фронтовиків;

– охорона праці;

– облік та звітність;

– фінансова робота;

– соціальне страхування.

На цей час у м. Кам’янці – Подільському нараховувалось 14 профорганізацій, раймісцевкомів у районах – 37. У держустановах працювало 4453 чол., членів профспілки нараховувалось – 1667.

У державному архіві Хмельницької області зберігаються також документи Кам’янець – Подільського обласного комітету профспілки фінансово – банківських робітників ( 1944 – 1955р.р.)

Через свою малочисельність за ініціативою первинних профорганізацій при підтримці делегатів VII обласної конференції у 1955р. профспілка фінансово – банківських робітників приєдналася до профспілки працівників держустанов шляхом входження.

Головами обласної організації профспілки працювали: Бондарчук А.В. ( 1955 – 1964р.р.), Котік Г.М. ( 1964 – 1974 р.р.), Супрун О.Ю. ( 1974 – 1984 р.р.), Супінська Т.В. ( 1984 – 1995 р.р.),  Грабовецька О.М. ( 1995 – 2010 р.р.), Лисик Н.О. (з 2010р. – по даний час), заступниками – Побережна Г.П.,              Грабовецька О.М.

img183

На 1 січня 2019 року Хмельницька обласна профспілкова організація працівників державних установ об’єднує 19 районних, 1 міськрайонну організацію та 1 об’єднаний комітет Профспілки. У їх складі – 243 первинних організації, 5682  члени Профспілки, які охоплюють своїм впливом діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, фінансових органів, прокуратури, юстиції, праці і соціального захисту населення, національної поліції, служби зайнятості тощо. Пріоритетний напрям роботи – соціально – економічний захист працівників та службовців, створення належних умов праці, контроль за дотриманням трудового законодавства, розвиток соціального партнерства. Значна увага  приділяється  організаційному  зміцненню Профспілки, збереженню діючих та утворенню  профорганізацій в новостворених об’єднаних  територіальних громадах.

Реалізовує Профспілка свої функції через укладання колективних договорів. Станом  на  01.01.2019 року  профспілковими  організаціями  працівників  держустанов  було укладено 232  колдоговори, кількість  працівників охоплених колдоговорами  становить  8006 осіб. Систематично  підводяться  підсумки   виконання  сторонами взаємних зобов’язань. З метою стимулювання щодо укладення колдоговорів,  підвищення  мотивації  профспілкового членства обкомом Профспілки  щорічно проводяться  конкурси на  кращий колдоговір. Так, у 2019 році чотири первинні організації – Колибаївської ОТГ, Теофіпольського управління соцзахисту населення, Дунаєвецької міської ради ОТГ  і Шепетівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – взяли участь у конкурсі на кращий колективний договір у Всеукраїнському конкурсі і зайняли в своїх підгрупах відповідно перше, друге і третє місце, а Шепетівський центр отримав Подяку голови ЦК Піжука Ю.М.

img182

Трудові колективи, реалізуючи зобов’язання колективних договорів, за рахунок власних коштів надають працівникам додаткові відпустки, інші пільги та соціальні гарантії, не передбачені діючим законодавством, а також матеріальну допомогу  – при одруженні, народженні дитини, на лікування.

Обласна організація Профспілки займається питаннями розвитку фізкультурно-спортивної, культурно-масової роботи.  Значну  увагу  в своїй  роботі  обком  Профспілки  приділяє молодіжній  політиці, залученню молоді до  профспілкової роботи, навчанню молодих  профспілкових лідерів, координації  діяльності організацій Профспілки. При обласній організації Профспілки діє Молодіжна рада.

img185

Систематично проводиться також  навчання  профспілкового активу.  В 2018 році  на  навчання  та  підготовку кадрів використано  54,3 тис. грн., охоплено навчанням понад 250  профспілкових активістів.

Забезпечується  інформування  профспілкових організацій  з актуальних питань діяльності  Профспілки, надання  консультацій  з питань  дотримання  трудового  законодавства через сайт Федерації профспілок області та газету «Позиція».

Творчо працюють профспілкові організації:

– Кам’янець – Подільської міської ради ( голова Чеховська В.С.), Головного управління Державного казначейства в Хмельницькій області (голова Надольна О.М.), Державного архіву Хмельницької області ( голова Кузьміна Н.А.), обласного центру зайнятості (голова Євдокімова Л.І.),  квартирно – експлуатаційного відділу, м. Хмельницький (голова Коваль С.В.),  прокуратури Хмельницької області (голова Загродська Л.І.), Хмельницької міської ради ( голова Коростіль А.М.), Національної академії Прикордонної служби України ім.Б.Хмельницького (голова Цюзік О.Д.), Дунаєвецької міської ради ОТГ (голова Блажеєва І.М.), а  також профорганізації Віньковецького (голова Троян О.В.), Дунаєвецького (голова Пекарський О.В.), Летичівського (голова Змієвський О.А.), Чемеровецького (Вінярська О.Б.) районів. На рівні районів укладаються галузеві угоди, а в  колективах – трудові договори. Під постійним контролем – реалізація зобов’язань, взятих на себе сторонами соціального партнерства.

img184

Чимало добрих справ  у діяльності  районних профспілкових формувань, зокрема, Шепетівської районної організації Профспілки ( голова Колбасовська  К.П.),  Теофіпольської  ( голова  Лебідь  Н.І.),   Волочиської

( голова Веретюк В.С.), Ізяславської (голова Божко Л.В.) та інших.

У практиці роботи обкому – конкурси на кращу первинну організацію.  Робота організацій Профспілки управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області та Дунаєвецької міської ради ОТГ визнана кращою в області за підсумками роботи у 2018  році. Портрети голів первинних організацій Надольної  О.М. та Блажеєвої І.М. занесені на Дошку пошани Федерації профспілок Хмельницької області.

Для розв’язання конкретних питань обком залучає постійно діючі комісії, спеціалістів ФП області для надання методичної допомоги районним і первинним організаціям. Лише за минулий рік членам Профспілки надано понад двісті правових консультацій з роз’яснення чинного законодавства про працю.

На особливому контролі  – навчання голів профкомів та активу. За сприяння фахівців навчально – культурного центру Федерації профспілок області “Побужжя” організовуються семінари, “круглі столи”. Профспілковий актив залучається до проведення Днів Федерації профспілок області в районах.

Апарат обкому, профорганізації постійно підтримують зв’язки з ветеранами профспілкової служби, колишніми профактивістами, щоб жоден з них не залишився на узбіччі життя. В свою чергу ветерани завжди готові допомогти, підтримати нас у важку хвилину.

Основною метою нашої діяльності і надалі залишатиметься захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

 

Контактні данні:

м. Хмельницький,вул. Соборна, 57, к. 55

Голова обласної організації Лисик Надія Олександрівна т. 76-30-24