Кам’янець-Подільська міська організація профспілки працівників освіти і науки України об’єднує 44 первинні організації із загальною чисельністю 3098 членів. Охоплення профспілковим членством – 99,9%.

З переходом до ринкової економіки істотно змінюється роль профспілок у суспільстві. Нові аспекти в розвитку соціального партнерства, особливо ті з них, що виникають при укладанні колективних договорів, боротьба за підвищення заробітної плати та зайнятість працівників, дотримання норм Трудового кодексу, контроль за охороною праці та здоров’я – ці та інші питання постійно перебувають у площині практичних дій профспілок. Президія міськкому профспілки розуміє, що за таких умов необхідно постійно підвищувати рівень професійних знань та ділової активності профспілкових лідерів.

Щорічно на засіданні президії міськкому профспілки розглядаються підсумки навчання профспілкових активістів та визначаються завдання на новий навчальний рік, затверджується план роботи постійно діючого семінару, склад методичної ради, склад лекторської групи та контингент слухачів.

Зокрема, постановою президії міськкому профспілки від 24 грудня 2015 року № 9 «Про організацію навчання профактиву» затверджено склад постійно діючого семінару в кількості 46 профактивістів, план семінарських занять на 2016 рік, лекторська група на чолі з головою МК профспілки Ферманюк Л.С., методична рада, яку очолила голова організаційно-масової комісії міської профспілки – Кречко І.Р.

Заняття постійно діючого семінару профактиву проводяться щомісячно у визначений президією день – третю п’ятницю місяця. Згідно з планом роботи, заняття проходять у формі семінарів, практичних занять, тренінгів. Увійшли в практику роботи заняття з обміну досвідом роботи.

Для забезпечення навчання методичною радою тільки у 2015 році підготовлено та надано кожному слухачеві ряд інформаційно-аналітичних матеріалів: зразок плану роботи первинної організації профспілки; примірний план роботи комісії профкому: матеріали щодо організації звітів та виборів (схема доповіді голови профкому, голови ревізійної комісії; план ведення звітно-виборних зборів; зразок постанови зборів).

У профспілкових організаціях міста розуміють, що голови профспілкових організацій повинні не лише навчатися самі, а й дбати про навчання кожного члена трудового колективу. Для членів профспілки навчання проводиться безпосередньо на базі первинних профспілкових організацій освітянських закладів міста. З цією метою у 80%  первинних профспілкових осередках для діяльності профспілкових організацій відведено окремі приміщення – профспілкові кімнати. Вони оснащені необхідними меблями та оргтехнікою. В усіх первинках оформлені стенди «Профспілкове життя», «Профінфо» та інші, де розміщується інформація про діяльність профспілкової організації: склад профкому та його комісій; план роботи профкому на рік; постанови засідань профкому та профспілкових зборів; постанови вищих профспілкових органів; новини законодавства тощо.

Усі первинні профспілкові організації міста забезпечені законодавчими та нормативними документами, зокрема, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, методичною літературою, рекомендаціями методичної ради міськкому профспілки.

Для кожної профспілкової організації, незалежно від її чисельності, щорічно передплачується газета «Позиція», для великих організацій – газета «Профспілкові вісті» та Бібліотечка голови профспілкового комітету.

Оскільки інформаційне забезпечення спілчан є невід’ємною складовою системної роботи міської організації профспілки з організаційного зміцнення та поліпшення роботи із мотивації профспілкового членства, вона підключена до системи Інтернет. Це дає можливість передавати повідомлення та інші документи з документообігу міського управління освіти та мати зворотній зв’язок з первинними профспілковими організаціями. Кожна установа та заклад освіти має свій сайт, на якому висвітлюється, зокрема, робота профспілкових організацій. Діє система відеоконференцій.

Кам’янець-Подільська міська організація профспілки є базовою для навчання профспілкових працівників та активу освітянських закладів області та України. Тут проходили Всеукраїнські семінари головних бухгалтерів, технічних інспекторів, голів ревізійних комісій обласних організацій профспілки та членів контрольно-ревізійної комісії Профспілки працівників освіти і науки України.

Останнім часом проведено низку семінарів для голів райкомів і міськкомів Хмельницької обласної організації профспілки, тут також навчалися голови райкомів, міськкомів з Львівської, Херсонської, Івано-Франківської, Тернопільської, Вінницької обласних організацій профспілки.

Традиційними стали зустрічі профактиву міста з колегами інших регіонів України. Лише у 2016 році в первинних профспілкових організаціях міста Кам’янця-Подільського побували профактивісти з Полтавської, Закарпатської та Київської областей.