Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності щорічно відзначається з 1993 року, після прийняття Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 22 грудня 1992 року резолюції 47/196, яка оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби за ліквідацію бідності і закликала всі держави присвячувати цей День пропаганді і проведенню заходів, пов’язаних з ліквідацією злиднів та бідності.

Викорінення бідності, боротьба з нерівністю та захист прав кожної людини є першочерговим завданням Цілей сталого розвитку (2015–2030), затверджених на Саміті ООН у вересні 2015 року.

Скорочення бідності та посилення соціальної єдності, впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі задекларовано у стратегічних програмних документах країни – Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС, Стратегії подолання бідності до 2020 року.

Сьогодні боротьба з бідністю в Україні залишається вкрай важливим та актуальним питанням, обумовленим загостренням соціально-економічної ситуації в країні, що супроводжується погіршенням матеріального становища переважної частини населення.

Вкрай невтішним є ключовий для економічного розвитку показник ВВП на душу населення (визначається Міжнародним валютним фондом), за яким Україна в 2016 році посіла 138 місце серед 189 країн, перебуваючи в групі найбідніших країн.

Підвищення вдвічі розміру мінімальної зарплати та одночасне запровадження Урядом законодавчих змін, якими знівельовано поняття оплати за просту некваліфіковану працю та вкрай знецінено кваліфіковану працю, не забезпечили адекватного зростання трудових доходів працівників. У бюджетній сфері базовий тарифний розряд складає лише 50% від мінімальної заробітної плати. Середня заробітна плата у липні ц.р. становила 7339 грн, або 242 євро, що ледве перевищує розмір мінімальних заробітних плат у країнах ЄС (найнижча з яких у Болгарії – 235 євро).

За повідомленням постійного представника ООН в Україні, 60% українців проживає за межею бідності, а кожен п’ятий працюючий – бідний.

Проблема бідності серед працюючих поглиблюється постійним зростанням заборгованості з виплати заробітної плати, яка станом на 1 серпня п.р. сягнула 2377,2 млн грн, з яких 1312,0 млн грн – борги економічно активних підприємств.

На низькому рівні також залишається матеріальне забезпечення у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Разом з тим, лише за останні три роки український ринок праці втратив понад 2 млн осіб. За офіційною статистикою, рівень безробіття серед молоді до 25 років становить 17,7% економічно активного населення. Серед зайнятого населення 22,3% (або 3,5 млн) зайняті у неформальному секторі економіки.

Продовжує зростати чисельність громадян України, які змушені шукати кращого життя закордоном. Крім того, Україна увійшла до першої шістки країн (Сирія, Еритрея, Ірак, Сомалі і Нігер), звідки надходять прохання про притулок в ЄС.

Міжнародною організацією праці визначено показник крайнього зубожіння – менше 1,25 долара США в день на одну особу (приблизно 975 грн. на місяць). В Україні мінімальна пенсія становить 1312 грн., а це лише на 35% вище ніж рівень крайнього зубожіння. Зволікання з осучасненням та належною індексацією пенсій призвело до того, що у розмірі нижче фактичного прожиткового мінімуму (в липні 2017 р. – 2 562 грн) отримують виплати до 90% всіх пенсіонерів.

Постійне необґрунтоване підвищення цін на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та поштові послуги, введення абонентських плат за газ та електроенергію без узгодження з профспілками та без урахування реального розміру заробітних плат більшості населення, впливає на купівельну спроможність громадян, обумовлює заборгованість населення зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги та загострює соціально-економічне становище у країні, залишаючи за межею бідності більше половини населення країни.

Зважаючи на необхідність здійснення першочергових заходів у сфері подолання бідності, підвищення рівня життя населення та належного соціального захисту вразливих верств суспільства, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України,

Президія Федерації профспілок України закликає:

Президента України – підтримати законодавчі ініціативи, спрямовані на підвищення рівня життя населення та належного соціального захисту вразливих верств суспільства.

Верховну Раду України:

  1. Прийняти проекти законів України, які забезпечать підвищення соціального захисту населення, захисту трудових прав й інтересів працівників та зростання рівня зайнятості українських громадян (№№ 2245, 2677, 4631, 4844, 6038, 6731, 7002, 7003).
  2. Провести парламентські слухання зі звітом Уряду, НКРЕКП за участю органів місцевого самоврядування щодо узгодженості цінової політики та політики доходів населення, економічної обґрунтованості встановленої ціни на природний газ та тарифів на житлово-комунальні послуги та достатності заходів соціального захисту громадян.

Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України – при підготовці та прийнятті нових законів дотримуватися норм Конституції України, конвенцій Міжнародної організації праці, Європейської соціальної хартії (переглянутої), національного законодавства щодо забезпечення трудових прав і інтересів працівників, а також не допускати звуження змісту та обсягів прав і свобод громадян, громадських організацій та профспілок.

Кабінет Міністрів України:

  1. Розробити за участі соціальних партнерів та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

– змін до Держбюджету на 2017 рік стосовно забезпечення дофінансування вугільної та бюджетних галузей у повному обсязі та збільшення відповідних бюджетних видатків для погашення в повному обсязі заборгованості із зарплати на державних підприємствах і в бюджетних організаціях;

– створення умов для скорочення тіньової зайнятості та зростання легальної праці, яким передбачити розробку механізмів стимулювання роботодавців до використання легальної праці та підвищення ефективності державного нагляду (контролю) за дотриманням трудового законодавства;

– нових підходів до методології визначення прожиткового мінімуму відповідно до критеріїв, передбачених Конвенціями МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення та № 117 про основні цілі та норми соціальної політики;

– подати до Верховної Ради України на ратифікацію в повному обсязі Європейської соціальної хартії (переглянутої), частину ІІІ Конвенції МОП №173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця та створення інституту гарантування грошових вимог працівників з урахуванням європейської практики;

– скасування пункту 5 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VІІІ, яким обмежується автономне право сторін на ведення колективних переговорів.

  1. Забезпечити встановлення у Державному бюджеті на 2018 рік розміру прожиткового мінімуму, розрахованого відповідно до Методики визначення прожиткового мінімуму, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 № 178/147/31, на оновлених наборах продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 780).
  2. Активізувати роботу Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат – Міністру соціальної політики України.

Уряд та роботодавців:

  1. Прискорити структурно-технологічну перебудову державного сектору економіки з метою підвищення конкурентоспроможності і продуктивності, гідних умов праці і безпеки на робочих місцях, які б відповідали європейським стандартам.
  2. Продовжити роботу з подальшого реформування системи оплати праці з метою підвищення рівня трудових доходів найманих працівників та забезпечення справедливого розподілу результатів праці.
  3. Забезпечити:

– розробку та запровадження Державної програми створення робочих місць, яка базуватиметься на засадах ефективного прогнозування ринку праці, реформуванні системи підготовки та перепідготовки кадрів, підвищенні рівня витрат на робочу силу;

– правові та економічні умови для створення нових сучасних безпечних та модернізації існуючих робочих місць з метою скорочення рівня безробіття серед економічно активного населення, у тому числі серед молоді;

– укладення Генеральної угоди на новий строк на засадах наближення українських реалій до європейських стандартів життя;

– встановлення цін та тарифів на економічно обґрунтованому рівні;

– вирішення питання підвищення розмірів страхових виплат, мінімальної пенсії до фактичного розміру прожиткового мінімуму, поновлення проведення осучаснення та індексації пенсій, скасування існуючих обмежень при виплаті пенсій.

Профспілкові організації – на всіх рівнях активізувати роботу з народними депутатами щодо просування профспілкових ініціатив у сфері підвищення рівня життя населення та належного соціального захисту вразливих верств суспільства.

З метою відзначення Міжнародного дня боротьби з бідністю та акцентування уваги суспільства на необхідності створення в Україні гідних умов життя ФПУ закликає громадськість та державу взяти участь у публічних заходах та інформаційних акціях.

Забезпечення європейських стандартів якості життя та вирішення найгостріших соціально-економічних питань, а саме: зростання рівня життя людини та ліквідація бідності, створення нових безпечних робочих місць та скорочення безробіття і нелегальної зайнятості, підвищення рівня трудових доходів та соціального захисту всіх верств населення, – можливе лише за умови спільних зусиль влади та соціальних партнерів.

 

Президія Федерації профспілок України