Федерація профспілок Хмельницької області
Роботодавці зобов’язані оформляти трудові відносини відповідно до вимог законодавства
📌Першим і головним питанням, з яким стикається кожен роботодавець при прийнятті працівників, є порядок оформлення трудових відносин. Часто роботодавці укладають з працівниками цивільно-правові угоди, а не трудові. У відносинах працівник — роботодавець має укладатися трудовий договір. Цивільно-правова угода про надання послуг укладається в разі співпраці з незалежним підрядником або особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, тобто займається підприємництвом, бізнесом.
➡Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців. Він включає три основні кроки:
✅укладення трудового договору;
✅оформлення наказу про прийняття на роботу;
✅повідомлення Державної податкової служби.
При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на роботу, має право вимагати оформлення трудової книжки.
Про бажання працівника вступити в трудові відносини свідчитиме складена ним власноруч і подана роботодавцю заява.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця.
Особі, яка переводиться з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі.
Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, як правило, містить назву професії (посади), кваліфікацію, дату початку роботи, умови оплати праці (типова форма такого наказу затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 №489). Також у ньому може бути зазначена умова про випробування (стаття 26 КЗпП).
Як правило, працівник ознайомлюється з наказом про прийняття на роботу під особистий підпис. Після видання наказу про прийняття на роботу роботодавцем на вимогу працівника вноситься до трудової книжки запис про прийняття на роботу.
👉За матеріалами Лігазакон