Федерація профспілок Хмельницької області
Депонуючи ратифікаційну грамоту, Євгенія Філіпенко, Посол, Постійний представник України при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, заявила: «Ратифікація Конвенції є свідченням твердої відданості Уряду України справі захисту права працівників, роботодавців та суспільства в цілому на безпечне та здорове середовище. Вона є особливо актуальною в нинішній складній ситуації у сфері праці в Україні, що склалася внаслідок триваючої збройної агресії з боку Росії. Україна сподівається на продовження співпраці з МОП з метою подальшого зміцнення політики України у сфері праці відповідно до міжнародних трудових стандартів та законодавства ЄС».
Отримавши ратифікаційну грамоту, Генеральний директор МОП пан Жільбер Ф. Унґбо привітав ратифікацію, сказавши «Я дуже радий вітати прийняти від України ратифікаційну грамоту про приєднання до Конвенції № 170, в результаті чого загальна кількість ратифікованих Україною конвенцій про безпеку та гігієну праці зросла до одинадцяти. Ратифікуючи цю Конвенцію, Україна ще раз підтверджує свою тверду прихильність необхідності захисту працівників, населення та навколишнього середовища від можливого несприятливого впливу небезпечних хімічних речовин.»
Він зазначив, що: «Мільйони працівників у всьому світі щороку втрачають життя або страждають від хронічних захворювань через хімічні речовини на робочому місці. Безпека та гігієна праці була в центрі уваги МОП з моменту її заснування і знову підтвердила свою важливість минулого року, коли МОП включила право на безпечне і здорове виробниче середовище до числа основоположних принципів і прав у сфері праці.»
📍Конвенція про хімічні речовини 1990 року (№ 170)
Використання хімічних речовин на виробництві може мати значний негативний вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище. Конвенція про хімічні речовини (№ 170) та Рекомендація до неї були прийняті в 1990 році і закликають держави-члени МОП розробляти, впроваджувати та періодично переглядати узгоджену політику безпечного використання хімічних речовин на виробництві з акцентом на профілактику. Конвенція ґрунтується на політичному підході та визнає роль роботодавців і працівників в управлінні питаннями безпеки та гігієни праці.
🤝 Ратифікації цієї Конвенції передувала кропітка підготовча робота й залучення цілого кола партнерів.
Усім велике спасибі за ефективну та плідну співпрацю!
Joaquim Pintado Nunes @Halshka Graczyk @Tzvetomira Radoslavova, Sergii Venediktov Сергій Гербеда
 
Джерело: